Barn- och utbildningsnämnden

Miljonregn över skolan

Miljonregn över skolan

Nyheter "Detta kommer gynna eleverna och deras måluppfyllelse"

Nämndordförande gläds över ökad behörighet

Nämndordförande gläds över ökad behörighet

Nyheter Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson gläds över den ökade gymnasiebehörigheten i Värnamo kommun…

Skolchef gläds över ökad behörighet

Skolchef gläds över ökad behörighet

Nyheter Förvaltningschef Johan Grahn kommenterar den ökade gymnasiebehörigheten i Värnamo kommun…

Skolverksamhet under lupp

Skolverksamhet under lupp

Nyheter Under våren genomför barn- och utbildningsförvaltningen en utredning av hela skolorganisationen. …

Maria Johansson lämnar Centerpartiet

Maria Johansson lämnar Centerpartiet

Nyheter – Jag har beslutat att inte förnya mitt medlemskap i Centerpartiet efter nästan 20 år som medlem och förtroendevald, varav tolv år som ordförande i nämnd. Det innebär att jag blir partilös ledamot i fullmäktige, uppger Maria Johansson från Värnamo…

Mikael tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Mikael tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Nyheter På kommunfullmäktiges sammanträde genomfördes flera fyllnadsval…

Nämnder utreder förslag om alternativ till skolmat

Nämnder utreder förslag om alternativ till skolmat

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att servera en tredje maträtt i skolan…

Maria svarar Anetté om ekonomiska krav i skolan

Maria svarar Anetté om ekonomiska krav i skolan

Nyheter Under gårdagskvällens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på interpellationen från oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) om ekonomiska krav i skolan…

Anetté frågar Maria om ekonomiska krav i skolan

Anetté frågar Maria om ekonomiska krav i skolan

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) ställt en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) om ekonomiska krav i skolan…

Presidie klargör om utredningsförslag

Presidie klargör om utredningsförslag

Nyheter – Vi förstår att det har uppstått oro och spekulationer bland föräldrar angående en möjlig utredning av barn- och utbildningsförvaltningens organisation. Därför känner vi att vi behöver klargöra några viktiga punkter, skriver barn- och utbildningsnämndens presidium i ett pressmeddelande i dag…

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor…

Så ska nämnden få en budget i balans

Så ska nämnden få en budget i balans

Nyheter Från minskad ersättning av sjukfrånvaro med vikarier och färre nämndsmöten till begränsade inköp och uppsägning av IT-licenser. Barn- och utbildningsnämnden har godkänt en åtgärdsplan för 2023. …

Vill ha mer lokalproducerad mat i skolan

Vill ha mer lokalproducerad mat i skolan

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med serviceförvaltningen utreda förutsättningarna för att ha mer lokal mat i skolmatsalarna. …

Föreslår utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Föreslår utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Trafikmiljön i anslutning till flera av kommunens skolor är inte säker. Det menar barn- och utbildningsnämnden som begär en utredning. …

Vuxenutbildning önskar fler lärare 

Vuxenutbildning önskar fler lärare 

Nyheter Satsningen på en sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna skapar resursproblem för vuxenutbildningen. …

Listan: Vi tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Listan: Vi tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden…

Grönt ljus för kulturskola på skoltid: ”Mycket viktig förändring”

Grönt ljus för kulturskola på skoltid: ”Mycket viktig förändring”

Nyheter Elever i kulturskolan kan få ledigt av rektor från ordinarie skollektioner för att spela olika instrument. Det är följden av ett beslut från Skolinspektionen om Habo kommun. Ett beslut som välkomnas av barn- och utbildningsnämnden och Värnamo kulturskola…

Så ska den nya grundskolan heta 

Så ska den nya grundskolan heta 

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden har sagt sitt. Här är namnet på den nya skolan på Väster. …

Politikerna oeniga om digitala skolverktyg

Politikerna oeniga om digitala skolverktyg

Nyheter Ska skolan erbjuda digitalt verktyg till alla elever eller ska man ”sträva” efter det? Det råder det en politisk oenighet om i kommunen…

Med hjärta för landsbygd och skola

Med hjärta för landsbygd och skola

Nyheter Från Frisksportarna till landsbygdsnätverk. Sedan tonåren har engagemang varit Emma Söderhjelms ledstjärna. Nu gör hon sin första politiska valrörelse…

1 / 512345

Tips