Barn- och utbildningsnämnden

Politikerna oeniga om digitala skolverktyg

Politikerna oeniga om digitala skolverktyg

Nyheter Ska skolan erbjuda digitalt verktyg till alla elever eller ska man ”sträva” efter det? Det råder det en politisk oenighet om i kommunen…

Med hjärta för landsbygd och skola

Med hjärta för landsbygd och skola

Nyheter Från Frisksportarna till landsbygdsnätverk. Sedan tonåren har engagemang varit Emma Söderhjelms ledstjärna. Nu gör hon sin första politiska valrörelse…

Står upp för barn och ungas lika rätt till kulturskola

Står upp för barn och ungas lika rätt till kulturskola

Nyheter Alla barn ska ha möjligheten att delta i kulturskolans verksamhet. Det menar barn- och utbildningsnämnden som har skickat en skrivelse till utbildnings- och kulturdepartementet. …

Vuxenutbildning får samhällsuppdrag

Vuxenutbildning får samhällsuppdrag

Nyheter Vuxenutbildningen i Värnamo får i uppdrag att anordna samhällsorientering för nyanlända. – Det blir en kvalitetshöjning, säger Maria Johansson (C). …

Förordar satsning på slöjdsalar

Förordar satsning på slöjdsalar

Nyheter Barn och utbildningsnämnden vill säkerställa en god och säker arbetsmiljö för elever och personal och förordar en satsning på att utveckla slöjdsalarna i Hånger och Fryele skola. …

Besvarar förslag om fritidsledare

Besvarar förslag om fritidsledare

Nyheter Med fler fritidsledare i tjänst anser barn- och utbildningsnämnden förslaget om fler fritidsledare i skolan som besvarat. …

Förskola behöver utveckla verksamhet

Förskola behöver utveckla verksamhet

Nyheter En tillsyn uppenbarade utvecklingsområden inom en förskoleverksamhet. Nu har barn- och utbildningsnämnden sagt sitt i frågan.  …

Pandemiåtgärder gav extra klirr i nämndkassa

Pandemiåtgärder gav extra klirr i nämndkassa

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden summerar ett starkt 2021. …

Antalet elever i grundskolan ökar 

Antalet elever i grundskolan ökar 

Nyheter Antalet elever i kommunens grundskolor ökar, visar barn- och utbildningsförvaltningens senaste siffror…

Fullmäktige diskuterar musikaliskt byggförslag 

Fullmäktige diskuterar musikaliskt byggförslag 

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Satsningen på en ny musiksal i Bredaryds skola är ett steg närmare verklighet. …

Får tillämpa förebyggande arbetssätt i verksamheter

Får tillämpa förebyggande arbetssätt i verksamheter

Nyheter Kommunstyrelsen har satt sitt. Förvaltningar får möjlighet att utveckla och implementera arbetet med tidiga och samordnade insatser i Värnamo kommun…

Tummen upp för musikaliskt byggförslag

Tummen upp för musikaliskt byggförslag

Nyheter Satsningen på en ny musiksal i Bredaryds skola är ett steg närmare verklighet. Det står klart efter att tekniska utskottet har sagt sitt. …

Diskuterar ny musiksal i Bredaryds skola

Diskuterar ny musiksal i Bredaryds skola

Nyheter En biblioteksflytt ger tekniska förvaltningen nya möjligheter. I dag diskuterar tekniska utskottet satsningen på en ny musiksal i Bredaryds skola. …

Figy får del av skolmiljard 

Figy får del av skolmiljard 

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger Finnvedens gymnasium en tidig julklapp…

Nämnd utreder förslag om surfplattor till elever

Nämnd utreder förslag om surfplattor till elever

Nyheter Medborgarinitiativet om individuella surfplattor till skolelever blir ett ärende för barn- och utbildningsnämnden…

Anmälda kränkningar minskar

Anmälda kränkningar minskar

Nyheter Kränkningsanmälningarna i Värnamo kommun minskar, visar nya siffror från barn- och utbildningsförvaltningen. …

Kommunstyrelsen sa nej till flaggande sparförslag

Kommunstyrelsen sa nej till flaggande sparförslag

Nyheter Kommunstyrelsen nekade barn- och utbildningsnämndens begäran om att undantas från kommunens riktlinje för flaggning…

Nämndordförande om fullmäktigebeslut: ”Stolt över att laget går före jaget”

Nämndordförande om fullmäktigebeslut: ”Stolt över att laget går före jaget”

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade att barn- och utbildningsnämnden får ombudgetera investeringsmedel inom förskoleverksamheten. Ett beslut som gladde nämndordförande Maria Johansson (C)…

Fler förskolebarn på landsbygden

Fler förskolebarn på landsbygden

Nyheter Antalet barn i förskolan ökar på landsbygden och minskar i tätorten, visar siffror från barn- och utbildningsförvaltningen…

Flaggande sparförslag blir ett ärende för kommunstyrelsen 

Flaggande sparförslag blir ett ärende för kommunstyrelsen 

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden vill undantas från kommunens riktlinje för flaggning och vänder sig nu till kommunstyrelsen…

1 / 41234

Tips