Barn- och utbildningsförvaltningen

Får pengar för att kompetensutveckla personal 

Får pengar för att kompetensutveckla personal 

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen vill genomföra flera kompetensutvecklande insatser. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan…

Med hjärta för landsbygd och skola

Med hjärta för landsbygd och skola

Nyheter Från Frisksportarna till landsbygdsnätverk. Sedan tonåren har engagemang varit Emma Söderhjelms ledstjärna. Nu gör hon sin första politiska valrörelse…

Antalet elever i grundskolan ökar 

Antalet elever i grundskolan ökar 

Nyheter Antalet elever i kommunens grundskolor ökar, visar barn- och utbildningsförvaltningens senaste siffror…

Trivs i händelsernas centrum

Trivs i händelsernas centrum

Nyheter Johan Grahn trivs med att vara i händelsernas centrum. I veckan inledde han sitt förordnande som barn- och utbildningschef i Värnamo kommun…

Får tillämpa förebyggande arbetssätt i verksamheter

Får tillämpa förebyggande arbetssätt i verksamheter

Nyheter Kommunstyrelsen har satt sitt. Förvaltningar får möjlighet att utveckla och implementera arbetet med tidiga och samordnade insatser i Värnamo kommun…

Johan blir ny barn- och utbildningschef

Johan blir ny barn- och utbildningschef

Nyheter Johan Grahn blir ny barn- och utbildningschef i Värnamo. Han tillträder tjänsten den  1 februari…

Figy får del av skolmiljard 

Figy får del av skolmiljard 

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger Finnvedens gymnasium en tidig julklapp…

Utredaren om minskningen: ”En markant nedgång”

Utredaren om minskningen: ”En markant nedgång”

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningens utredare kommenterar minskningen av kränkningsanmälningar inom skolan…

Anmälda kränkningar minskar

Anmälda kränkningar minskar

Nyheter Kränkningsanmälningarna i Värnamo kommun minskar, visar nya siffror från barn- och utbildningsförvaltningen. …

Så här jobbar kommunen för att öka tryggheten

Så här jobbar kommunen för att öka tryggheten

Nyheter Från effektiv samordning av trygghet och trygghetsvandringar till avhopparverksamhet. Så här arbetar Värnamo kommun för att öka tryggheten i kommunen…

Kommunstyrelsen sa nej till flaggande sparförslag

Kommunstyrelsen sa nej till flaggande sparförslag

Nyheter Kommunstyrelsen nekade barn- och utbildningsnämndens begäran om att undantas från kommunens riktlinje för flaggning…

Fler förskolebarn på landsbygden

Fler förskolebarn på landsbygden

Nyheter Antalet barn i förskolan ökar på landsbygden och minskar i tätorten, visar siffror från barn- och utbildningsförvaltningen…

Flaggande sparförslag blir ett ärende för kommunstyrelsen 

Flaggande sparförslag blir ett ärende för kommunstyrelsen 

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden vill undantas från kommunens riktlinje för flaggning och vänder sig nu till kommunstyrelsen…

Får pengar för att vidareutbilda personal 

Får pengar för att vidareutbilda personal 

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen får pengar för att vidareutbilda personal. …

Grundsärskolan på Mossleskolan stänger

Grundsärskolan på Mossleskolan stänger

Nyheter På grund av smittspridning av covid-19 i grundsärskolans personalgrupp och därmed hög sjukfrånvaro har skolledningen beslutat att stänga grundsärskoleklasserna på Mossleskolan…

Skolungdomar känner sig trygga

Skolungdomar känner sig trygga

Nyheter Över 90 procent av kommunens skolungdomar känner trygghet i skolmiljön, visar en ny elevenkät…

Förvaltningschefen: ”vi har läget under kontroll”

Förvaltningschefen: ”vi har läget under kontroll”

Nyheter Trots enstaka fall av covid-19 inom skolverksamheten har barn- och utbildningsförvaltningen läget under kontroll…

En duo med målet att stödja ungdomar

En duo med målet att stödja ungdomar

Nyheter "Relationsskapande och förebyggande insatser är viktiga faktorer i arbetet med ungdomar", anser fältsekreterarna Maria Rydbeck och Jennie Torstensson…

Viss undervisning sker på plats

Viss undervisning sker på plats

Nyheter Från och med måndag kommer viss undervisning ske på plats på Finnvedens gymnasium…

Systematiskt kvalitetsarbete utvecklar skolan

Systematiskt kvalitetsarbete utvecklar skolan

Nyheter Hur utvecklas kommunens skolverksamheter? Kvalitetschefen Martina Arvidsson ger oss en inblick i systematiskt kvalitetsarbete…

1 / 212

Tips