Sport

5 500 föreningar delar på 32 miljoner

Sport 120 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes under första halvåret i år jämfört med samma tid 2018 och 2019 – en effekt av corona. Nu får drabbade föreningar dela på extra lok-stöd på totalt 32 miljoner kronor.

Björn Eriksson. Pressbild

I samband med oro från föreningar under våren att tappa lok-stöd, då de ställde in delar av sin verksamhet, beslutade Riksidrottsstyrelsen att göra extra fyllnadsutbetalningar. Av totalt 10 000 ansökande föreningar är det cirka 5 500 som fått ett lägre lok-stöd än motsvarande period föregående år och av dessa är det 1 000 som förlorat 10 000 kronor eller mer. Lok-stöd står lokalt aktivitetsstöd.

I jämförelse med första halvåret 2019 är det 8,3 procent färre antal aktiviteter och 6,4 procent färre deltagartillfällen under 2020.

– Det är en oroväckande och ovanligt stor förändring. Det rör sig om en minskning på cirka 120 000 aktiviteter och tå miljoner deltagartillfällen. Vi vet att föreningarna gjort och fortsätter göra stora insatser för att hålla igång så mycket som möjligt av aktiviteter och denna siffra hade kunnat varit större om de inte ansträngt sig så hårt som de verkligen gjort, säger Björn Eriksson som är ordförande i Riksidrottsförbundet.

Föreningarnas utbetalda belopp för våren 2020 jämförs med våren 2019. Riksidrottsförbundet har inte kunnat ta hänsyn till om föreningar under ett normalår kunde ha redovisat fler aktiviteter än 2019 utan alla fyllnadsutbetalningar bygger på fakta från 2019. Utbetalda belopp begränsas till maximalt 90 procent av det som kan utbetalas till föreningen. De idrottsföreningar där beslut överstiger 100 kronor har de senaste dagarna fått en fyllnadsutbetalning från Riksidrottsförbundet.

– Det är mycket viktigt att föreningarna som redan har det tufft ekonomiskt inte också behöver lida för att de agerat ansvarsfullt och med minskad smittspridning i fokus. Här måste vi göra det vi kan från Riksidrottsförbundets sida för att underlätta för föreningarna att fortsätta göra rätt och ta kloka beslut utan att de ska tappa stöd, säger Björn Eriksson.

Kampidrotterna har haft det tuffare än övriga idrotter under pandemin. Där har man genomgående redovisat färre aktiviteter och deltagartillfällen vilket kan förklaras av trånga lokaler, i vissa fall stängda lokaler och den uppenbara närheten till varandra som krävs för att utföra idrotterna.

Riksidrottsstyrelsen har fattat beslut att föreningar som redovisar färre aktiviteter under hösten 2020 i jämförelse med hösten 2019 kommer att få fyllnadsinbetalningar på liknande sätt som för våren 2020. Exakta belopp för hösten klargörs i samband med att ansökan av ordinarie lok-stöd görs 25 februari 2021.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *