Fotboll

Söker stöd för lokala fotbollen

Fotboll Nu talar Svenska Fotbollförbundets ordförande ut om behovet av stöd för den lokala fotbollen.

Karl-Erik Nilsson. Pressbild

Kommunerna måste stötta den lokala fotbollen

Idag uppmanar vi Sveriges kommuner att stötta den lokala fotbollen. Det är bara tillsammans som vi kan minska de skadeverkningar som Coronautbrottet innebär för svensk fotboll. Nu krävs handling från både stat och kommun att hjälpa våra 3 000 föreningar att ta sig igenom krisen.

Samhället går igenom en tuff tid. Vi står alla inför rejäla utmaningar. Det gäller även idrotten och fotbollen. För svensk fotboll innebär läget att vi behöver ställa om vår verksamhet utifrån regeringens och myndigheters rekommendationer och beslut. Vilket vi efter bästa förmåga, och med stort engagemang från hela fotbollssverige, har gjort. Fotbollen är Sveriges största idrott, vi är en viktig del av samhället och det är givet att vi måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen.

Samtidigt är det viktigt att den fotbollsverksamhet som ändå kan bedrivas – förutsatt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs – fortsätter. Fysisk aktivitet och social samvaro, i den utsträckning som är möjlig, är också viktigt för folkhälsan. Och hälsan kommer alltid först.

Många föreningar går igenom en mycket svår tid just nu. Man tvingas ställa in fotbollsskolor, turneringar, lopp och andra aktiviteter som är otroligt viktiga för föreningarnas ekonomi. Lägg där till begräsningar för antal åskådare som innebär publikintäkterna helt försvinner, så länge nuvarande situation råder.

Föreningarna och klubbarna är fotbollens och idrottens livskraft. SvFF:s fokus har sedan Coronakrisen inleddes varit att på bästa möjliga vis att stötta våra föreningar och klubbar. I våra diskussioner med UEFA har vi tydligt framfört att klubbarnas verksamhet måste gå först, även om det ger kortsiktiga förluster för oss som förbund. Vi har löpande gått ut med riktlinjer till föreningarna, baserade på myndigheternas rekommendationer, för att underlätta lokal verksamhet och beslut. Vi försöker också så långt det är möjligt anpassa spelscheman och hitta lösningar för vår tävlingsverksamhet så att klubbarna drabbas så lite som möjligt.

Idag skickar vi ett brev till Sveriges kommuner där ber om hjälp i en mycket utmanande situation. Vi uppmanar kommunerna att inte ta ut planhyra och att ge tydliga besked om att upprätthålla nivåerna på det stöd som går ut till föreningarna lokalt. Riksidrottsförbundet har tidigare aviserat att det statliga stödet ligger kvar på samma nivå som 2019. Detta är såklart ett bra och viktigt beslut, nu behöver även kommunerna bidra.

Svensk fotbolls bidrag till samhället är omfattande. Den SROI-studie (social return on investment) som oberoende experter gjort på den svenska fotbollsrörelsens värde för samhället, visar på samhällsnyttiga effekter motsvarande 23 miljarder kronor.

Nu ser vi en stor risk att föreningar måste minska eller till och med lägga ned sin barn- och ungdomsfotboll, eftersom förväntade intäkter uteblir. Därför uppmanar vi också kommunerna att mildra de ekonomiska konsekvenserna genom utökade budgetramar för bidragen till föreningarna.

Svenska Fotbollförbundet har vidtagit en rad åtgärder – för att hindra smittspridningen – men också för att stötta våra föreningar ekonomiskt och sportsligt:

  • Vi tillskriver Sveriges alla kommuner med uppmaningen att stötta våra lokala föreningar.
  • Vi har genom riktlinjer till våra föreningar försökt att bidra till att hindra smittspridning, men samtidigt upprätthålla så mycket verksamhet som möjligt givet läget.
  • Spelscheman läggs om för att våra föreningar och klubbar ska drabbas så lite det går.
  • Vi ser över elitlicensen inför kommande säsong i de högsta serierna.
  • Vi fortsätter att driva på regeringen, genom RF, för att mer stöd till fotbollen kan komma att behövas längre fram.
  • Vi har tillskrivit FIFA med begäran om att få skjuta på stängningen av transferfönstret (pre-season window) till den 31 maj.

Svensk fotboll ska tillsammans med övriga samhället göra allt som står i vår makt för att stoppa spridningen av Coronaviruset. Men vi måste också se till att våra föreningar överlever den här krisen och kan fortsätta vara en positiv kraft i samhället även i framtiden.

Karl-Erik Nilsson
Ordförande Svenska Fotbollförbundet

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *