Nyheter

Waern (M): Alla ska ha möjlighet att ta del av vårt rika kulturarv

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Sidsel Waern (M).

Sidsel Waern (M). Bild: Press

Kan du beskriva dig själv?

Jag heter Sidsel Waern och är 69 år och är uppväxt i London och är anglofil ut i fingerspetsarna. Jag har fyra barn och har arbetat som gymnasielärare i engelska, ekonomiska ämnen och juridik i snart 44 år nu. Trots att jag egentligen har gått i pension har jag ändå valt att jobba efter att jag gick i pension eftersom jag älskar mitt jobb!

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

Jag önskade både att få en plats i kommunfullmäktige och att få vara ledamot i kulturnämnden och jag fick båda mina önskemål uppfyllda.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

Frågorna som engagerar mig mest är skol- och kulturfrågor. Det är så viktigt att vi har en skola som kan ge alla barn och ungdomar möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla ungdomar är inte intresserade av högre studier och vi måste kunna erbjuda dem högkvalitativa yrkesutbildningar som ska göra dem anställningsbara. Vi har förmånen att bo i en kommun med ett fantastiskt utbud av kultur. Här finns verkligen något för alla och det ska vi vara rädda om.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

Det jag ser mest fram emot den här mandatperioden är att se till så att alla som bor i Värnamo får möjlighet att ta del av det rika kulturliv vi har här i Värnamo. Det gäller både möjligheten för barn och ungdomar att få gå och lära sig att spela ett instrument, att lära sig att dansa och att hitta till våra fantastiska bibliotek för att låna böcker. Jag vill också verka för att vi fortsatt har ett fantastiskt utbud av evenemang på Gummifabriken och på Vandalorum! 

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela