Nyheter

Vuxenutbildning får samhällsuppdrag

Nyheter Vuxenutbildningen i Värnamo får i uppdrag att anordna samhällsorientering för nyanlända. – Det blir en kvalitetshöjning, säger Maria Johansson (C).

Vuxenutbildningen får i uppdrag att anordna samhällsorientering för nyanlända.

Kommunen har ett statligt uppdrag att till nyanlända kommuninvånare erbjuda 100 timmar samhällsorientering. Uppdraget har genomförts av Studieförbundet Vuxenskolan fram till år 2020, men på grund av pandemi, omorganisation och personalbyte inom medborgarförvaltningen har samhällsorientering ej erbjudits utifrån statens förväntningar.  

Kommunen menar att Vuxenutbildningen i Värnamo, VUX, har möjlighet att ta ansvar för att det genomförs med kvalitet och att det finns en organisation med förmåga att långsiktigt hantera uppdraget. Mot den bakgrunden beslutade barn- och utbildningsnämnden att anordna samhällsorientering för nyanlända inom Vuxenutbildningens ram samt att årligen redovisa uppdraget i det systematiska kvalitetsarbete. 

– Båda förvaltningarna tycker att det här blir en kvalitetshöjning, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C). 

Lena Peltomaa, Vuxenutbildningens rektor, välkomnar beslutet.

– Det är viktigt att samhällsorientering levereras på ett bra sätt. Utmaningen ligger i att nå elever på alla olika språk och jag tänker mig att vi ska samverka inom GGVV-regionen och även andra kommuner för att erbjuda en kvalitativ samhällsorientering även i de små språkgrupperna, säger Lena Peltomaa.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *