Nyheter

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

Nyheter "Visa er framtidstro på landsbygden!", menar Ida Widerberg och uppmanar kommunens politiker att agera för att säkerställa en trygg förskolegång i Horda.

Till Värnamo kommun och dess politiker 

Horda är en plats som betyder mycket för mig och många fler. 

Under de senaste åren har det flyttat in fler barnfamiljer till Horda med omnejd, vilket är jättekul! Men vi har ett problem.

I och med att barnantalet har ökat, har det gjort att det varit platsbrist på förskolan i några år. Det är redan trångt i lokalerna som det är och det är många små barn som snart behöver en förskoleplats. Det kommer bli ett problem att få plats redan inom det kommande året. Ska vi titta på det ur ett lite längre perspektiv, kommer det innebära att det även inom några år kommer bli trångt på skolan. Det behövs en långsiktig lösning och det behöver göras något redan NU. 

Föräldrar som jag själv känner en oro över att inte kunna ha sina barn på samma förskola och ort. Syskonförtur är svår att tillämpa på förskolan, eftersom många av de barn som snart ska in på förskolan redan har syskon där. Fler barn ska in än vad det kommer finnas platser. Om inget gör så är det samma barn som kommer bli drabbade. De som har det trångt på förskolan kommer även få det trångt på skolan.

Jag vill att barnen ska få vara trygga och växa upp i en bra miljö. Pedagogerna behöver få rätt resurser och förutsättningar för att kunna bedriva en trygg och säker verksamhet. Det här är inget problem vi kan skjuta på längre, det måste ageras NU. 

Egentligen ser jag det inte som att vi har ett problem. Det borde vara positivt för kommunen att många väljer att bosätta sig här. Värnamo kommun har ju som mål att växa till 40 000 invånare år 2035. Eftersom Horda med omnejd lockar många inflyttade familjer, borde kommunen se det som en tillgång i sin strategi att växa och inte bara satsa på mer befolkning i Värnamo tätort. 

En förskola och skola är en förutsättning för att ett samhälle ska växa. Antalet platser en förskola och skola har anger ungefär hur många invånare ett samhälle kan ha. Storleken på förskola och skola sätter ett tak på hur mycket ett samhälle kan växa. Horda erbjuder många arbetsplatser och det är ett bra pendlingsavstånd till Växjö och Ljungby. Det gör Horda med omnejd till en attraktiv plats att bo på. 

Vi vill bo här, vi vill leva här. Visa barnen att det är värt att satsa på dem. Satsa på Horda och visa er framtidstro på landsbygden! 

Ida Widerberg

Taggar

Dela


1 reaktion på ”Visa er framtidstro på landsbygden!”

Håller helt med. Politikerna i Värnamo verkar ha glömt att vi är en landsbygdskommun och lägger all fokus på orten.

Kommentarsfunktionen är stängd