Nyheter

Vill veta mer om digitalisering

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har nye fullmäktigeledamoten Fjodor Eklund (V) ställt en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Stefan Widerberg (C) om kommunens arbete med digitalisering. Läs frågan i något redigerat skick i sin helhet nedan.

Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande 

Inför kvällens kommunfullmäktige har nye fullmäktigeledamoten Fjodor Eklund (V) ställt en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Stefan Widerberg (C) om kommunens arbete med digitalisering. Bilder: David Alin/Pixabay

Det första som möter KF-ledamöterna innan vi stiger in i kommunfullmäktigesalen är en närvarolista i pappersform i vilken ledamöterna skall markera sin närvaro. Listan är på flera sidor och ledamöterna skall leta reda på sina namn, vilket kan ta lite tid. 

Är det inte dags att använda sig av en enklare digital funktion? Förslagsvis att närvarolistan läggs ut i kommunfullmäktiges dokumenthanterare. Listan kan ha en enklare funktion för när den öppnas, det vill säga när det går att markera sin ankomst respektive låsningstid (förslagsvis när KF mötet avslutats). 

Vidare kan en automatisk tidsregistrering göras, som aktiveras när fullmäktigeledamoten kryssar i sin närvaro. Listan kan sedan göras tillgänglig för allmänheten, så att de enkelt kan följa ledamöternas närvaro på fullmäktigemötena. 

Utöver detta vill jag gärna få besked om andra digitala funktioner är på gång, som digitala voteringssystem. 

Slutligen vill jag med anledning av det senaste fullmäktigemötet poängtera vikten av att ledamöterna får ut föredragshållarnas bildspel i förväg. Trots projiceringen av underlagen är det svårt att läsa av dessa, då de ofta innehåller många siffror och detaljer och upplösningen inte är den bästa. 

Fjodor Eklund
Vänsterpartiet Värnamo
20221116 

Taggar