Nyheter

Vill träna i varmvattenbassäng – så svarar kommunen

Nyheter Lokalföreningen Parkinson Värnamo vill träna i varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan.

Lokalföreningen Parkinson Värnamo vill träna i varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan. Arkivmontage: David Alin

Lokalföreningen Parkinson i Värnamo har hos kommunen ansökt ett extra bidrag på 21 819 kronor för hyra av varmvattenbassäng på Värnamo Sjukhus samt för ledarledd träning i bassängen för 2023.

Föreningen uppger i sin ansökan att de under ett flertal år erhållit bidrag från Värnamo kommun till hyra av varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus. Under många år hade föreningen medlemmar som kunde leda träningen för deltagarna men så är det inte längre. Parkinsons sjukdom leder ofta till stelhet och svaghet i muskulaturen så att utföra rörelser i varmt vatten och utan belastning är skonsamt och bra för kroppen. Det är också viktigt att ha en kunnig ledare när aktiviteten utförs.

Under terminstid 2022 har föreningen hyrt bassängen en gång i veckan och det har varit ledarledd träning varannan gång. En grupp på åtta till tio medlemmar träffas där regelbundet. Föreningen uppger att den inte har möjlighet att bedriva verksamheten utan bidrag från kommunen.

Under 2022 gjorde tekniska förvaltningen en utredning efter tekniska utskottets önskemål om att förvaltningen skulle tydliggöra några frågeställningar som tekniska utskottet hade. Tekniska förvaltningen bedömde då att vattengymnastiken var en viktig verksamhet som gynnar medlemmarnas hälsa och utgör en möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. Bidragande till bedömningen var att det är svårt för personer med Parkinsons sjukdom att motionera på annat sätt. Då det är svårt att få tillgång till vattengymnastik via sjukvården bedömdes det rimligt att bevilja bidrag till detta. Bedömningen var att en timme bassängbad i veckan med en sjukgymnast varannan gång var rimligt. Att få fullt bidrag för detta sågs som en form av rehabilitering som förhoppningsvis leder till en bättre hälsa och ett reducerat vårdbehov för deltagarna. Bedömningen är att tekniska förvaltningen kan hantera bidraget inom ramen för budget för föreningsbidrag och att om föreningen önskar mer bassängtid så får de själva bekosta det.

Föreningen uppger i sin ansökan för 2023 att bassänghyran är 357 kronor per tillfälle och att ledaren kostar 325 kronor per tillfälle. Antal tillfällen med bassängbad under 2023 är 24 under vårterminen och 18 under höstterminen. Tekniska förvaltningen anser att rimlig summa att bevilja hela beloppet på 21 819 kronor för bassänghyra med en ledare varannan gång under 2023.

Tekniska förvaltningen har noterat från tidigare ansökningar att antalet medlemmar i föreningen som nyttjar aktiviteten har minskat och förvaltningen vill inför föreningens ansökan för 2024 ha in en plan från föreningen på hur de ska nå ut till fler medlemmar och få med dem i aktiviteten.

Tekniska utskottet gick på förvaltningens linje och beslutade att bevilja Lokalföreningen Parkinson Värnamo ett extra bidrag med maximalt 21 819 kronor för hyra av varmvattenbassäng samt ledare under 2023.

Taggar