Nyheter

Vill möta framtidens transportbehov

Nyheter Värnamo kommun vill möta framtidens transportbehov och efterfrågar tankstationer med förnybara bränslen.

Energi- och klimatrådgivare i Jönköpings län arbetar med att öka intresset för biodrivmedel i regionen. I Värnamoområdet finns nu intressenter för att etablera både biogas- och vätgasmack.

– Det förs diskussioner och inget är officiellt än, utan det är först till kvarn som gäller. Att kommunen behöver en mack till är uppenbart, framför allt för att kunna tanka med tunga fordon, säger Henric Davidsson, energi- och klimatrådgivare på Värnamo kommun.

I dag finns det en tankstation av biogas på Bredasten. På grund av utrymmesskäl är det svårt för tunga fordon att tanka där.

– Det är en lite trång passage in där, så lastbilar med släp kommer inte in vid stationen. Det är en nackdel, säger Henric Davidsson.

Nu håller länets klimat- och energirådgivare på med en enkätundersökning bland företagen i Värnamo för att undersöka intresset och hur företagen tänker med sina framtida fordonsinvesteringar.

– Vi vill se hur företagen arbetar med bränsle- och fordonsfrågan. Dels vad de har för transporter, men även vad de har för tjänstebilar. Enkätsvaren går till energikontoret i Jönköping och vi hoppas på en snöbollseffekt. Som kommun vill vi ju att man ska kunna köra på förnybara bränslen, säger Henric Davidsson.

Infarten till biogasanläggningen på Bredasten är inte anpassad för tunga fordon med släp.

Taggar

Dela


1 reaktion på Vill möta framtidens transportbehov

Vi i Miljöpartiet lämnade in en motion i november 2019 och fick avslag i fullmäktige. Så skrev vi då.

Agenda 2030 betyder att vi skall minska vårt fossilberoende inom transportsektorn. Vi skall minska växthusgasen koldioxid med 70 procent till 2030 inom transportsektorn och sedan till målet nollutsläpp 2045. Ett steg är att utveckla vätgas till ett bränsle för transporter.
Bränsleceller är den teknik som anses kan var lösning för tunga transporter. De stora tillverkarna av tunga transportfordon storsatsar på vätgas som drivmedel.

Bredasten är en logistikpunkt för fordonstrafik med sitt läge invid Europaväg 4 för tung lastbilstrafik. Då är det naturligt för att klara Agenda 2030 att med visionen Värnamo 2035 skapa en fossilfri
logistikpunkt tillsammans med näringslivet på Bredasten. Där utvecklingsavdelningen skall nätverkar och skapar denna hållbara logistikpunkter för fossilfria bränslen för transporter. Där kan Bredasten blir tankställe för el, biogas, E 85 samt vätgas för att nå målet Agenda 2030.

Värnamo Energi kan enskilt eller i samarbete med andra aktörer skapa infrastrukturer för el laddning och elektrolys framställning av vätgas.

Vi föreslår
– att kommunförvaltningen ger uppdrag till utvecklingsavdelning att skapa ett nätverk med näringslivet för fossilfria bränsle på Bredasten

-att utvecklingsavdelningen bjuder in organisationer och näringsliv för att skapa en fossilfri logistikpunkt på Bredasten och skapa ett kommunalt koncept kring fossilfritt bränsle i kommun.

Kommentarsfunktionen är stängd