Nyheter

Vill lyfta 87 miljoner till skolbygge

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 87 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till bygget av Västhorjaskolan.

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 87 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till bygget av Västhorjaskolan. Bilder: David Alin/Riksbanken

Projektet ”Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola” (Västhorjaskolan) är en del av partneringprojekten tillsammans med Park Arena och nya Trälleborgsskolan. De medel som fanns avsatt för projektet i 2022 års investeringsbudget lyftes inte utan flyttades vid en ombudgetering med till 2023.

Inom partneringprojekten har belopp för de olika åren och för de olika projekten (Västhorjaskolan, Park Arena och Nya Trälleborgsskolan) omfördelats utifrån behoven hos de olika delarna i partneringprojekten (i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att slå samman projektens budgetar till en gemensam budget fattades av kommunfullmäktige den 30 september 2021).

För det aktuella projektet, Västhorjaskolan, finns det 87,022 miljoner kronor i 2023 års investeringsbudget som nu behöver anvisas till projektet. Teknik- och fritidsnämnden gick på förvaltningens linje och beslutade på tisdagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktiges ledamöter besluta att lyfta projektets pengar ur investeringsbudgeten. 

Taggar

Dela


Läs mer

Bildspel: Pangstart för Västhorjaskolan