Nyheter

Vill införa ny körkortsform för 16-åringar

Nyheter Prickfria A-traktorförare ska ges möjligheten att uppgradera sina körkort. Det föreslår riksdagsledamoten Camilla Rinaldo Miller (KD) tillsammans med partikamraten Magnus Jacobsson (KD) i en motion till riksdagen.

Läs motionen i sin helhet nedan: 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning att införa en ny körkortsform för personer fyllda 16 år i enlighet med motionens förslag och tillkännager detta för regeringen. 

Motivering

Under de senaste åren har intresset för att köra A-traktor ökat enormt och för ungdomar som bor där det inte är praktiskt möjligt att åka kollektivtrafik innebär det en frihet. Det underlättar logistiken för hela familjen och ger möjlighet för ungdomar att delta i idrotts- och föreningsaktiviteter. Många av dessa hade inte haft den chansen om de inte kunnat ta sig till aktiviteter på egen hand. 

Tyvärr har också olyckor ökat dramatiskt vilket på ett sätt är en naturlig konsekvens när fordonstypen blir vanligare men också till följd av olovlig körning och otydliga regler.

Nu har äntligen Transportstyrelsen kommit med en rad bra förslag på förändringar. Bland annat om bälteskrav, krav på vinterdäck och krav om utbildning på fyra hjul. Dessa regelförändringar är välkomna men borde ha gjorts för länge sedan.

Då många av fordonen är av hög säkerhetsstandard eftersom de är ombyggda ”vanliga” bilar bör det dock finnas en möjlighet till revidering av regelverket gällande hastighetsbegränsning. Ett förslag som Transportstyrelsen inte fört fram. 

Kravet för den nya körkortsformen, att man ska ha kört felfritt i minst sex månader, blir en morot att köra lagligt. På så sätt kan vi nå en mer trafiksäker miljö samtidigt som ungdomar får en körvana att ta med sig till det ordinarie körkortet.

Av denna anledning bör riksdagen ställa sig bakom en utredning om att införa en ny körkortsform, som innebär att personer fyllda 16 år med behörighet att köra A-traktor ges möjlighet att uppgradera körkortet. Detta görs genom en uppkörning tillsammans med trafikinspektör och i samband med det görs även ett teoriprov. För att göra detta ska körkortsinnehavaren haft behörighet att framföra A-traktor i minst 6 månader utan anmärkning. Efter godkänt kör- och teoriprov får föraren tillåtelse att köra fordonet i maximalt 70 kilometer i timmen.

Camilla Rinaldo Miller (KD)
Magnus Jacobsson (KD)

Taggar

Dela


9 reaktioner på Vill införa ny körkortsform för 16-åringar

Förbjud alla Epatraktorer. De är trimmade överlag. Dessa barn som leker på gatorna i höga hastigheter. Föräldrarna är ansvariga för barn med Epor. Lagför föräldrarna som tillåter barnen köra i trimmade Epor. De är ansvariga så länge barnen är minderåriga.
Konstiga är att plötsligt är Eporna i laglig fart på vägarna. Men ej inne i samhällena.

Varför inte skippa dessa A-traktorer som stoppar upp trafiken och gör så många irriterande? Det är en orsakerna varför barnen plockar bort fartspärrarna på A-traktorerna.
Givetvis förbikopplar de det med för det är kul att köra fort och behärskar de inte så därför så många olyckor.
Dessa ska förbjudas. Det är bättre ungdomarna lär sig övningsköra vid 16 och så är de mer mer mogna när de är 18 och ska ta körkortet.

Om alla stressade bilister höll sig borta från vägarna så hade det fungerat i trafiken. Ni ska köra om till varje pris. Spelar ingen roll om ni kommer ifatt en A traktor eller något annat långsamt gående fordon. Ser sådana idiotomkörningar varje dag. Ni tutar och blinkar, kör upp på refuger och innanför avspärrningar, ni ska bara om

Motioneras flitigt i riksdagen bara några i närtid
Ett moderniserat regelverk för A-traktorn
Motion 2021/22:616 av Eric Palmqvist (SD)

Höjd hastighetsgräns till 45 kilometer i timmen för A-traktor
Motion 2021/22:1216 av Ola Johansson (C)

Hur kollar man om den 16-åringen får köra 70 och bortplockad LGF. Fuskade EPA är alltid en utmaning för polisen och om de fick bestämma skulle den förbjudas.
EU ifrågasätter EPA som bil för ungdomar med bara krav på AM-behörighet.

Nej, nej och åter nej.
Som det ser ut i dagsläget, fungerar inte trafiken med A- traktorer.
Hur skulle polisen ha möjlighet att kolla och fånga in de som sköter sig, för att få denna premie?
Först och främst ta bort denna trafik på vägar som är över 70-väg, sen se till via teknik att det inte går att köra över 30.
Någon form av förarbevis med liknande körkortsutbildning, samt höj åldersgränsen till 16 år.

Ännu fler olyckor på vägarna om de ska sitta och fjockla med telefonen i 70 kilometer. Låt de köra och leka på någon inhägnad åker ute i skogen.

Nej nej nej!
Med tanke på hur liten kontroll det är av att A-reaktorerna både körs och används korrekt skulle vi snart få ett High Chaparall på vägarna.
Bättre att i så fall erbjuda något när de tar B-körkortet om de är prickfria.

Kommentarsfunktionen är stängd