Nyheter

Vill ha gång- och cykelvägar på 127:an

Nyheter Sverigedemokraterna vill öka trafiksäkerheten på väg 127 och har skickat in en motion till kommunfullmäktige. Läs motionen i sin helhet nedan.

Vid korsningarna Nederby och Östhorja/Lindstad vill Sverigedemokraterna bygga säkra gång- och cykelpassager. Foto: Google Maps

Värnamo kommun uppmuntrar befolkningen att bege sig ut och röra på sig. Många bra cykel- och gångvägar har därför kommit på plats, men det finns vissa brister.

På väg 127 mot golfbanan finns en cykelväg från Värnamo fram till Nederby, där man byter sida om vägen. Vid Östhorja är man tvingad att korsa 127:an om man ska ner till Lindstad och Hindsen. Eftersom vägen är hårt belastad med bilister samt tung trafik utgör det en risk för olyckor, när man ska ta sig från en sida till den andra. Östhorja och Lindstad är ett barnrikt område och cykel är ett populärt färdmedel.

För att främja trafiksäkerheten längs med våra vägar yrkar vi:

Att ge tekniska utskottet i samråd med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
se över en trafiklösning gällande väg 127 för att möjliggöra GC-passager vid korsning Nederby och korsning Östhorja/Lindstad.

Att samtidigt se över om man kan förlänga cykelvägen längs med norra sidan om väg 127 fram till golfbanan, där det redan finns en GC-passage.

Värnamo den 19/2 2021

Sverigedemokraterna
genom  Jan Cherek och Bengt Lundström

Taggar

Läs mer

Motion om gång- och cykelvägar på 127:an på agendan