Nyheter

Vill ha förbättrad sikt vid tunnel – så tänker fullmäktige

Nyheter En kommuninvånare vill förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan.

En kommuninvånare vill förbättra sikten för gång- och cykeltrafikanter vid tunneln vid korsningen Bangårdsgatan-Rektorsgatan. Bild: David Alin

I november 2023 skickade en kommuninvånare in ett medborgarinitiativ till kommunen. Personen föreslog att Värnamo kommun ska förbättra sikten för gångtrafikanter och cyklister vid korsningen där Bangårdsgatan möter Rektorsgatan.

–  Vid platsen har ett antal olyckor inträffat mellan cyklister och fotgängare. Sikten är helt skymd i svängen från båda sidor, menar kommuninvånaren som vill ha speglar på båda sidor om tunneln samt att tydligare markeringar i gång- och cykelbanan.

113 personer ställde sig bakom kommuninvånarens tankar, vilket innebär att förslaget behandlas politiskt. Bland meddelandena till fullmäktiges ledamöter berättas att förslaget har skickats vidare till teknik- och fritidsnämnden för beredning.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Vill ha förbättrad sikt vid tunnel – så tänker fullmäktige

Klevaliden eller Västbobacken kanske blir framtidens övergångar för biltrafiken…

Men att något måste göras snart- är ett faktum då Värnamo city dör sakta men säker ut….

1. Bygg ny viadukt
2. Förbättra sikten på de ställen den är undermålig.

Kommentarsfunktionen är stängd