Nyheter

Vill ha en rondell på Halmstadsvägen

Nyheter ”Snälla gör någonting innan en olycka händer!”, uppmanar en kommuninvånare som vill att kommunen bygger en rondell på Halmstadsvägen. 

”Snälla gör någonting innan en olycka händer!”, uppmanar en kommmuninvånare som vill att kommunen bygger en rondell på Halmstadsvägen.

Halmstadsvägen är en av Värnamos mest trafikerade och olycksdrabbade vägar. För att få bot på problematiken har en kommuninvånare skickat in ett medborgarinitiativ. Invånaren föreslår byggandet av en rondell vid korsningen Silkesvägen-Halmstadsvägen-Bolavägen. 

Det är ovärdigt Värnamo kommun att låta sina medborgare riskera sina liv och lem när man under många år inte tagit sitt ansvar gällande trafiksäkerhet på nämnda ”korsning” som är högtrafikerad och saknar gång/cykelbana samt övergångsställe. Det är inte rätt att hänvisa gångtrafikanter och cyklister till tunnlarna under Halmstadsvägen då avståndet mellan dessa är 600 meter. Inte ens vuxna använder dem när det är så långt avstånd och desto mindre ungdomar när de skall till och från Gröndalsskolan eller fotbollsplanen som används flitigt. Dessutom har ett helt nytt bostadsområde med höghus vuxit upp och man har även äldreboendet Linneberg att ta hänsyn till som gör det än viktigare att ha separata gång- och cykelvägar. 

Halmstadsvägen är en av Värnamos mest trafikerade vägar och de som korsar vägen gör det med livet som insats. Det är till och med svårt att hitta en liknande trafiksituation i fattiga länder som Rumänien. Redan år 2017 hade vi samlat namnunderskrifter och överlämnat dem till kommunen, men ingenting har hänt sedan dess. Redan då fick man reda på att kommunen hade planer på en cirkulationsplats. Det verkar som de väntar på att en allvarlig trafikolycka ska hända innan dem gör något åt saken och det är inte värdigt en kommun att agera så. Man ser fotgängare som halvspringer över Halmstadsvägen för att inte bli påkörda. 

Snälla gör någonting åt saken nu innan en olycka händer!”, skriver invånaren i medborgarinitiativet. 

Omröstningen för förslaget har nyligen påbörjats och pågår fram till och med den 8 januari 2022.

I skrivande stund har 119 personer ställt sig bakom förslagslämnarens synpunkter, vilket innebär att frågan kommer att behandlas politiskt.

Taggar

Dela


6 reaktioner på Vill ha en rondell på Halmstadsvägen

Ett betydligt större behov av rondell är vid andra änden av Silkesvägen, vid Citygross. Där borde ju byggts en rondell från början med anslutningen till 27:an också…

Ta om kortet i så fall om ni inte kan anpassa er till en vanlig korsning. Vad är detta för något? En rondell gör det inte enklare, bara att vissa förare åker in och tror att de hinner innan bilen till vänster och då blir de påkörda. Vad händer då? Jo, totalstopp. Är det smidigare tror ni?

Dåligt förslag. Halmstadsvägen är en tungt trafikerad genomfartsled. Anledningar till att det är tunnlar är för att trafiken ska flyta på. En rondell skulle enbart innebära en flaskhals.

Nä, som det nämns så finns det redan tunnlar. Det går inte att bygga övergångsställe och tunnlar varenda 100 meter.

Jag kör i aktuell korsning så gott som varje dag och vid olika tider men har aldrig upplevt något problem eller köbildning. Men har kommunen för lite att göra och för god ekonomi, så varför inte…

Kommentarsfunktionen är stängd