Nyheter

Vill ha en motorgård för bilburna ungdomar

Nyheter Sverigedemokraterna vill att kommunen arbetar för att skapa en motorgård där bilburna ungdomar kan mötas och har skickat in en motion till kommunfullmäktige. Läs motionen i sin helhet nedan.  

Sverigedemokraterna vill att kommunen arbetar för att skapa en motorgård där bilburna ungdomar kan mötas och har skickat in en motion till kommunfullmäktige. Bild: David Alin

Att åka omkring i en A-traktor har blivit en livsstil och växande ungdomskultur för många unga.

I Värnamo möts bilintresserade ungdomar och har bilträffar på diverse parkeringar runt om i centrum, på industri- och handelsområden. Bilintresset är stort och det finns även en social sida utöver det gemensamma motorintresset som är viktigt för ungdomarna. Detta motorintresse kan i förlängningen ge upphov till utbildning och sedermera arbete hos bilhandlare och bilverkstäder.

Men det är inte helt problemfritt då det finns de som anser att de motorburna ungdomarna stör. Det spelas ibland hög musik och sladdas sena kvällar och nätter.

Sverigedemokraterna menar att de som är motorintresserade måste också få träffas och dela sitt intresse med varandra. Det är ungdomar som det annars inte görs så mycket för, men det är viktigt att det finns förutsättningar för en meningsfull fritid för alla ungdomar, även för de som inte är intresserad av idrott eller kultur.

Sverigedemokraterna anser att de motorburna ungdomarna behöver stöttning från kommunen gällande att utöva sitt motorintresse. Att kommunen hjälper till så ungdomarna i tätorten kan starta upp en förening, få tillgång till en motorgård med en fikahörna eller liknande, där de med samma intresse kan träffas, bygga gemenskap, prata, meka och skruva på sina bilar, där de kan spela musik och umgås under ordnade former.

Detta som i dag upplevs som problem kan utvecklas till en samlad mötesplats, där fältassistenter och polis har möjlighet att informera ungdomarna om regler och lagar.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

Att Värnamo kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där ungdomarna kan mötas.

Att Värnamo kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp en förening.

Värnamo den 9/9 2021

Sverigedemokraterna
genom  Jan Cherek och Bengt Lundström

Taggar

11 reaktioner på Vill ha en motorgård för bilburna ungdomar

Det är mindre kostsamt att förbjuda det. Det är livsfarligt när man i morgontrafiken möter de som minskar morgontrafikens flöde. Man möter A-traktorer som kör på 100-kilometersvägar

Valfläsk och inget annat. Personligen anser jag att det bara är en trafikfara. Många som kör dessa fordon och inte har någon aning om trafikreglerna. Behövs en uppstramning av regelverket på vem som ska få köra Epa-traktor.

Utbildning och utbildning behövs för att inneha och framföra ett motorredskap.

Alla dessa stora ytor som finns till hands – det är väl bara för kommunen att peka med vacker tass varthän de kan vara och få vara.

Och med lite vuxenstyrd hand varsamt upplysa, för se upplysningens tid äro inte heller förbi.

Så tror ja både ungdomarna och dess följeslagare skola gagnas av detta.

Alla ska ju ha en plats under solen och är det mulet får alla hjälpas åt.

Man kan ju sätta tidpunkter när det inte är tillåtet att störa ordningen och tidpunkter när det är tillåtet.

Kör varsamt ni ungdomar, på 100-väg kanske ni borde ha valt en annan väg för att sedan fortsätta er resa, så en annan inte behöver göra så snabba inbromsningar när ni snirklat er fram, fastän den gången var det ingen ungdom bakom ratten.

Hur som helst: hjälps vi åt, finns lösningar!
I trafiken ska vi hjälpa varandra!!!

Detta är en riktig vattendelare.
De som är för det och de som är emot det.

Måste påpeka att det inte är valfläsk, i så fall hade vi väl inte lagt förslag till de som inte är röstberättigade!

Uppstramning på att få köra A/Epa-traktor? Ja, det kanske skulle behövas en mer gedigen utbildning, men det ligger på Trafikverket som utfärdar körkortet.
Förbjuda A-traktorer ligger inte på kommunal nivå. Då får man driva det i högre instans.

Flera olyckor har skett med A-traktorer då måste man förbjuda dem, men då kan man dra parallellen med cyklister som orsakar olyckor när de cyklar på övergångsställen! Ska vi förbjuda cyklar?

Anledningen till att vi la motionen är att A-traktorer är ett fordon som finns enligt lag, men som flera anser vara störiga med hög musik och nattkörningar.
Oftast samlas de på en offentlig plats eftersom de inte har någonstans att träffas.
Med en motorgård får de en samlingsplats där de inte stör någon och samtidigt finns möjlighet att informera ägarna och kolla upp bilarna för polisen.

Det är inte alltid förbud som är den rätta vägen att gå. Bara för några bryter mot lagen så ska ju inte de som är skötsamma bli straffade! Ser hellre att de umgås och skruvar i bilar än att de i tristess förstör allmän egendom.

Väldigt bra förslag! Förr i tiden användes huset till vänster om Stomsjö till liknade aktiviteter, numera dock rivet.

Jo-men visst , nattetid finns ju lokala platser att vara på och hej och hå vilka domäner av överblivna lokaler kommunen sitter på.
Det är bara att börja klia- på rätt stol.
Hoppas ni vinner mark för detta.
Kanske sinom sin tid prövar även ja Epa-traktor, tiderna förändras och vi med dem.
Ni ska inte sluta att förvånas!
För inte alltid det förväntade finns.

Detta är typiskt SD, det vill säga bara populistiskt.
Finns ingen anledning att premiera A-traktor-ungdomar som gjort Malmöplan till en mötesplats med oljud och nedskräpning, för att inte tala om trafikfaran att åka omkring i 30 på allmänna väger. ( och ibland närmare 100)
Värnamo kommun behöver använda sina resurser som ger mer till fler kommuninnevånare och inte till denna förhållande lilla men tyvärr väldigt stökiga grupp.
Använd resurser till att ge till IFK Värnamo, nu när resan går mot allsvenskan. 😃

Sluta nu allesammans som kritiserar alla ungdomar. När de är ute och super gillas det inte när de är ute och åker epatraktor stör det andra. Jag säger så här bättre epatraktor än att gå på staden sno cyklar handskas med droger och kränga stöldgods som vissa andra gör. Låt dem ha sitt. Jag vet perfekt ställe där dem skulle kunna vara och hänga. Skulle till och med kunna vara den som hjälper dem att utöka sin verksamhet och få dem att trivas som en ungdomsgård för Epa-traktorer.

Folkets Park har väl hyst mången spelemän genom åren så det kunde väl passa utmärkt för dessa musikintresserade ungdomarna eller varför inte utnyttja Finnvedsvallen om ny arena byggs då kan de busköra inom inhägnat område.

Jag anser att när dessa ungdomar införskaffat sig den respekt som krävs för att inte väcka folk mitt i natten för att spela hög musik från bilen eller drifta runt på någon parkering för att det är roligt, först då kan man diskutera en ”motorgård”.

Man ska inte gynna dem som inte kan bete sig.

Kommentarsfunktionen är stängd