Nyheter

Vill ha basketplaner – så svarar kommunen

Nyheter En kommuninvånare efterfrågar basketplaner utanför Exposkolan. Nu har tekniska förvaltningen utrett förslaget.

En kommuninvånare efterfrågar basketplaner utanför Östboskolan. Nu har tekniska förvaltningen utrett förslaget. Arkivbild: Pixabay

Tidigare under året har vi berättat om kommuninvånarens initiativ. Kommunfullmäktiges ordförande beslutade att lämna vidare förslaget till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Förvaltningen har nu utrett möjligheterna att uppfylla initiativets önskan och på tekniska utskottet diskuterades svaret. 

I dag finns det en relativt ny multiarena på Exposkolan. På den finns möjlighet till olika idrotter inklusive basket. Arenan är fri att använda på kvällar och helger. Ytorna kring Exposkolan kommer på sikt att utvecklas med nya lokaler för kommunal verksamhet, därför är det idag svårt att lägga aktivitetsytor på denna plats. 

Ett arbete pågår med att se över kommunens möjligheter att vidareutveckla aktivitetsområdet mellan Apladalsskolan och ishallen, för att skapa mer aktivitet och därmed få till ett tryggare och mer attraktivt område för staden. En dialog förs med skolan och olika idrottsföreningar i området om vilka aktiviteter som efterfrågas. Önskemål om olika typer av ”basketcourts” tas med i den processen. Bedömningen är att medborgarinitiativet ska anses besvarat”, lyder förvaltningens bedömning.

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste möte att gå på förvaltningens linje och anse initiativet som besvarat

Taggar

Dela