Nyheter

Vill ha alkolås i kommunens nya fordon och arbetsmaskiner

Nyheter Sverigedemokraterna vill öka trafiksäkerheten och har skickat in en motion om att det ska finnas alkolås i kommunens samtliga nya fordon och på nyckelskåp.

SD vill ha alkolås i alla nya kommunfordon och på nyckelskåp. Foto: Pressbild

Läs motionen i sin helhet nedan:

Då vi så gott som dagligen kan läsa om drog- och rattfylla på våra vägar, anser vi att Värnamo kommun följer de åtgärder som man från statliga myndigheter och privata företag gjort för att förebygga, genom att se till att alkolås monteras i samtliga nya fordon och arbetsmaskiner. Alkolåset har dels en preventiv funktion, men är också en viktig del i att kvalitetssäkra och öka trafiksäkerheten. 

Om det är problem att montera alkolås på exempelvis gräsklippare och vissa arbetsmaskiner föreslår vi i det fallet i stället ett nyckelskåp som måste ”blåsas upp” vid utkvittering och återlämnande av nyckel. Blåser en förare rött ska nycklarna hållas inne och ett sms ska skickas till närmaste chef, alternativt den chef som är i beredskap. 

Vi yrkar på: 

Att ge servicenämnden i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet när man köper in eller ingår nytt leasingavtal gällande fordon utrustade med alkolås.

Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet att montera upp nyckelskåp med alkolås för hantering av nycklar till arbetsmaskiner. 

Värnamo den 8/3 2021
Sverigedemokraterna genom
Bengt Lundström och Bo Karlsson

Taggar