Nyheter

Vill förvandla sand till guld

Nyheter IFK Värnamo vill bredda verksamheten på Ljusseveka. Klubben har skickat in en ansökan till kommunen om att bygga en sandplan mitt emot fotbollsplanerna.

IFK Värnamo vill bygga en sandplan på Ljusseveka. Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.  [1/3]

Planskissen innehåller en beachfotbollsplan, tre beachvolleyplaner, samt parkeringsyta. Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.  [2/3]

Den gröna tomten kan förvandla Ljusseveka till spontanidrottsområde.  [3/3]

Lisa Lidén, styrelseledamot i IFK Värnamo.

Tre beachvolleybollsplaner och en beachfotbollsplan vid Ljusseveka. IFK Värnamo har framtidsvisioner och vill utveckla den lokala idrotten. De har skickat in en ansökan till kommunen om att få bygga en sandplan mitt emot padelhallen.

– Vår ambition är att skapa mer förutsättningar för spontanidrott för alla, i Värnamo oavsett ålder. För klubben skulle en sandplan innebära att barn och unga får en träningsmöjlighet som är skonsam för kroppen, att vi skulle kunna bredda våra träningsmöjligheter samt uppmuntra till nya träningssätt för våra medlemmar. Sand är dessutom ett skonsamt underlag och många idrotter och träningsformer kan utövas på sand. Finns förutsättningarna kommer de också att nyttjas. Vi jobbar ju redan nu i samarbete med andra idrotter som volleyboll, handboll och tennis och vill utöka det samarbetet för att lära av varandra och inspirera till fler aktiva barn och unga. En gemensam yta för gemensam träning skulle göra det arbetet lättare, säger Lisa Lidén, styrelseledamot.

Klubbens önskan är att placera sandplanerna på den stora grönytan, mitt emot de befintliga fotbollsplanerna.

Vi är ju väl medvetna om att den ytan är vattentäktsområde, men vi hoppas att det ska fungera då en sandplan inte anläggs så djupt. Det vore ett fint sätt att utveckla Ljusseveka med all annan idrott i närheten. Det skulle göra området till det spontanidrottsområde vi önskar skapa i Värnamo, säger Lisa Lidén.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Vill förvandla sand till guld

Hur löser man trafiken på plats? Är ju redan bedrövligt på somrarna och det här lär väl också endast nyttjas sommartid?

Bra ide men det måste finnas en konstgräsplan till, behovet är nu, inte sen! Finns på tok för lite träningstider sju månader om året med alla dessa idrottare!!!

Kommentarsfunktionen är stängd