Nyheter

Vill förnya reningsverk

Nyheter Rydaholms reningsverk är i behov av förnyelse. Nu ansöker teknik- och fritidsnämnden om kommunfullmäktiges tillåtelse för att få genomföra arbetet.

Rydaholms reningsverk är i behov av förnyelse. Nu ansöker teknik- och fritidsnämnden om kommunfullmäktiges tillåtelse för att få genomföra arbetet. Pressbild: Värnamo kommun

Rydaholms reningsverk är i behov av förnyelse. Tidigare har mindre åtgärder gjorts, men det behövs ytterligare åtgärder för att reningsverket ska kunna fungera bra.

”Mycket av utrustningen är gammal och sliten och bland annat behöver styrsystem, el, ventilation och processutrustning bytas ut”, skriver tjänstepersoner.

I årets investeringsbudget har en miljon kronor avsatts för att genomföra åtgärden. På det senaste sammanträdet beslutade teknik- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktiges ledamöter besluta att nämnden får tillåtelse att använda den avsatta projektsumman för att genomföra förnyelsen.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *