Nyheter

Vill följa upp sammanslagningar inom stiftet

Nyheter I en motion till stiftsfullmäktige i Växjö föreslår Centerpartiets förtroendevalda att stiftsstyrelsen få i uppdrag att följa upp de sammanslagningar som har skett med både anställda och förtroendevalda inom stiftet. Läs motionen i sin helhet nedan.

Arkivbild: Sara Mejving

Motion angående uppföljning och förberedelse av sammanläggningar av församlingar och pastorat i Växjö stift

Under några år har ett antal församlingar och pastorat lagts ihop i stiftet. Det har mestadels berott på att de ursprungliga enheterna bedömts vara för små och inte ekonomiskt och personellt bärkraftiga. Det har inte berott på att man från församlings/pastoratsnivå själva begärt att få gå ihop. På flera ställen har man varit negativa till beslutet om sammanläggning och delar av de nyinrättade pastoraten/församlingarna har aktivt motarbetat beslutet. Både förtroendevalda och anställda har känt sig överkörda.

Inför den nya mandatperioden har stiftsstyrelsen beslutat om en annan uppläggning av strukturfrågorna. För att underlätta arbetet i den nya arbetsformen föreslår vi att stiftsstyrelsen får i uppdrag att följa upp de sammanläggningar som skett med både anställda och förtroendevalda. Det är inte minst viktigt att ta reda på vad som saknades av stöd efter att beslutet fattats.

Inför nya strukturförändringar bör beslutet initieras från dem som ska gå samman. Både anställda och förtroendevalda bör vara delaktiga i förberedelserna till beslutet.

Stiftsfullmäktige föreslås besluta att stiftsstyrelsen får i uppdrag

Att följa upp resultatet av sammanläggningar som skett och att både förtroendevalda och anställda deltar i utvärderingen.

Att man vid uppföljningen tar reda på vilket stöd som saknades i förhållandet mellan stift och församling/pastorat både före och efter beslutet

Att man undersöker vilket resultat den sammanlagda enheten fått pastoralt, ekonomiskt och anställningsmässigt

Att anställda och förtroendevalda deltar i förberedelser och uppföljning av framtida strukturförändringar

Centerpartiets förtroendevalda i Växjö Stift 
genom Johan Hilding, Åsa Felix Everbrand, Mats Nilsson, Kerstin Petersson

Taggar

Dela