Nyheter

Vill bygga enskilt avlopp – så svarar kommunen

Nyheter Intresseföreningen Svensbygds missionshus har ansökt om bidrag till enskilt avlopp. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet.

Intresseföreningen Svensbygds missionshus har ansökt om bidrag till enskilt avlopp. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet. Bilder: Pressbilder

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 23 maj 2022 genomfört en inspektion av anloppsanordningen som tillhör Intresseföreningen Svensbygds missionshus på fastigheten Svensbygd 1:23. Vid besöket konstaterades att avloppsanläggningen inte klarar dagens normer och bör göras om senast 30 april 2024. 

Det är endast föreningar som får åläggande från Värnamo kommun om att åtgärda befintligt enskilt avlopp som kan ansöka om bidrag för dessa förbättringar. Enligt riktlinjerna ska följande kriterier vara uppfyllda för att föreningsbidrag vid åtgärd av enskilt avlopp ska beviljas:
*Bidraget är avsett för förbättringsåtgärder av befintligt enskilt avlopp
* Föreningen ska redogöra för planerade kostnader och för vilka av dessa som bidrag söks
* Föreningen ska vara ideell och ha en pågående verksamhet i Värnamo kommun
* Fastigheten där åtgärden ska utföras ska vara belägen i Värnamo kommun
* Erforderligt tillstånd för åtgärden ska ha fattats av samhällsbyggnadsnämnden 

Vid kontakt med handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att tillstånd inte behöver sökas om slamavskiljaren byts ut och läggs tillbaka på samma plats, varför det sista kriteriet i detta fall inte behöver vara uppfyllt. 

Föreningen har lämnat in ansökan till kommunen där de har beskrivit planerade åtgärder och kostnader för detta, som är beräknade till 29 831 kronor. Föreningen ansöker om bidrag med 28 150 kronor (kostnad för extra tömning av brunnen står föreningen för själv). 

Teknik- och fritidsförvaltningen bedömer att intresseföreningen uppfyller kriterierna för att komma i fråga för föreningsbidrag vid åtgärd av enskilt avlopp och föreslog att ansökan ska beviljas. Teknik- och fritidsnämnden gick på förvaltningens linje och beslutade att bevilja intresseföreningens ansökan. 

Taggar

Dela