Nyheter

Vill att kommunen skjuter av kajor och måsar – här är svaret

Nyheter Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att avslå bevingat förslag.

Kommunen genomför inga avskjutningar av kajor och måsar. Arkivbild.

Under sommaren 2022 skickade en kommuninvånare in ett föreslag om skjuta av måsar och kajor för att minska kommunens fågelbestånd. Efter att miljöavdelningen tagit del av förslaget och utrett frågan återkom de med följande information: 

”Sedan 2022-04-04 finns nedanstående information publicerad på kommunens hemsida: 

”När våren kommer uppstår ibland problem med häckande måsar, skator, duvor och kajor som skränar och skräpar ner i boendemiljön. Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att minimera risken för störning. 

Vad gör man åt störande fåglar? 

Störningen kan vara som störst under fåglarnas häckningsperiod, mellan april och juli. Under den tiden är det dock förbjudet att störa fåglarna och att ta bort deras bon. Det gäller även tiden då fåglarna precis börjar bygga bon, vilket kan vara så tidigt som i mars månad för vissa fåglar. 

För att ta bort bon gäller det att vara ute i god tid, efter att ungarna har flugit ut och innan föräldrarna börjar bygga nya bon. Det gäller att ha tålamod med det förebyggande arbetet och att upprepa åtgärderna i rätt tid varje år för att det ska ge en bra effekt. Att skjuta av fåglar är ingen långsiktig lösning. Mer effektivt är att försvåra tillvaron för fåglarna genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet. 

Exempel på åtgärder 

Alla åtgärder ska utföras i de fall då det är tillåtet enligt gällande regler. Här är några exempel på åtgärder som du som privatperson kan vidta, eller i första hand fastighetsägaren om du bor i hyresrätt: 

Rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla bon.
– Se till att tak, skorstenar och hängrännor är otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar. Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper som sätts upp på tak.
– Sköt om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
– Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten.
– Det är bra att samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten. 

Motivering till beslut 

Det är inte någon långsiktig lösning att skjuta fåglar. Det är dessutom svårt att praktiskt uppnå ett gott resultat och nya individer återkommer ständigt till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. Skyddsjakt bör därför endast utföras som absolut sista åtgärd. 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar ärenden, där en störning kan medföra olägenhet för människors hälsa i enlighet med i miljöbalken. Oväsen och nedsmutsning från måsar och kajor har i domar från mark- och miljödomstolen (2010-M 3260 och 2006-M 396) inte bedömts utgöra en tillräcklig olägenhet i miljöbalkens mening. Enligt miljöbalken är det ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom som skall vidta de åtgärder som behövs för att undanröja olägenheter för människors hälsa”. 

Mot den bakgrunden yrkade miljöavdelningen på avslag. Något som både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig bakom innan ärendet avgjordes på kommunfullmäktige. SD yrkade på återremiss i frågan.

– Det här är ett otillfredsställande svar. Svaret menar bara vad privatpersoner ska göra. Vi föreslår att förvaltningen precis som initiativtagaren säger, kontaktar Ljungby kommun i den här frågan, säger Bengt Lundström (SD).

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot SD:s yrkande. Efter omröstning beslutade fullmäktige att avslå medborgarinitiativet.  Samtliga i SD reserverade sig mot beslutet. 

Taggar

Dela


7 reaktioner på Vill att kommunen skjuter av kajor och måsar – här är svaret

”rovfågelsattrapper” ett särdeles dumt förslag. De skrämmer ju även bort våra kära mesar med flera som håller efter ohyra i våra trädgårdar.

Ha ha ha 😂 säger bara Värnamo kommun 😂😂😂
Ni är så ”kloka”😂😂
Är det inte dags att skicka ut lastbilar att klippa vägarna snart igen, har ju gått cirka 3 månader sedan sist😂😂😂

Förstår inte varför människan ska äga världen. Djuren hör hit också.
Vi avverkar skog i snabbare och snabbare takt för att göra världen till betong.
Det säger sig självt varför det blir fler och fler fåglar i städerna.
Världen är för alla och inte bara för egoistiska människor.

Om det är fastighetsägarna skyldigheter borde kommunen skicka ut beslutet till varje ägare av stor fabriksbyggnader och alla ägare till hyreshus i Värnamo, så kanske beståndet minskar på sikt. På sjukhuset i Värnamo har Anticimex skött problemet.

Jag har ofta sett att folk som bor på på Doktorsgatan och Gränsgatan slänga mat till fåglarna. Gammalt bröd och annat.
Jag bor där och ser det ofta.

Synd. Kommun och privatpersoner måste väl hjälpas åt. Ingen privatperson kan göra något åt att kajor och måsar förökar sig. Som att det i det stora hela skulle hjälpa att inte mata småfåglar på just sin egen tomt.

Kommentarsfunktionen är stängd