Nyheter

Vi står upp för samverkan!

Nyheter Företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Värnamo svarar på Centerpartiets debattartikel.

Allt för många människor hamnar mellan stolarna på grund av att myndigheter saknar möjlighet att byta information med varandra. Nu har regeringen tillsatt flera utredningar för att öka samverkan kring utsatta människor och att säkra en mänsklig, rättssäker och effektiv process. Tilläggsdirektivet om anmälningsplikt är en av dessa.

Sverige står inför flera utmaningar som kräver en seriös diskussion och en politik som kan lösa problemen. Frågan om olovlig vistelse har blivit alltmer påträngande och vi är positiva till att våra tre regeringspartier nu tar ett samlat grepp för att få ordning på Sverige. Ett steg i detta är utredningen om införande av anmälningsplikt för de som vistas i Sverige utan rätt till det. Det är en fråga som rör upp starka känslor och det är därför av stor vikt att man närmar sig den med eftertanke och försiktighet.

Vi delar Centerpartiets i Värnamo kommun syn om att det finns ömmande värden, exempelvis inom sjukvården. Därför har regeringen även gett tilläggsdirektivet till utredaren att noga granska och bedöma vilka situationer som bör undantas från anmälningsplikten. Utredaren ska säkerställa att förslaget är förenligt med internationell lagstiftning inklusive EU:s grundläggande rättigheter, Europakonventionen och Barnkonventionen. Regeringen har alltså redan tagit hänsyn till Centerpartiets farhågor.

Vi har inte för avsikt att föregripa utredningens resultat, men man kan lätt tolka det som att Centerpartiet redan har tagit del av utredningen som ska presenteras först den 30 september nästa år. Det är viktigt att komma ihåg att de som omfattas av informationsutbytet mellan myndigheterna har fått sina ärenden prövade av Migrationsverket och oftast också av domstol. Därför har de en skyldighet att lämna landet om de fått avslag på sin ansökan eller saknar legal grund för att vistas i Sverige.

Det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser om förslaget innan utredningen är klar. Förslaget om anmälningsplikt kan, om det är korrekt utformat, ha en positiv inverkan på skuggsamhället och bidra till att skapa ordning och reda i Sverige. Vår hållning är att ett ”ja” är ett ”ja” och ett ”nej” är ett ”nej”, även om Centerpartiet verkar vilja få ordning på Sverige men hellre fokuserar på att vinna billiga och kortsiktiga politiska poäng.

Thomas Sköld (M)
Gruppledare

Håkan Johansson (KD)
Gruppledare

Fredrik Lingeskog (L)
Gruppledare

Taggar

Dela