Nyheter

”Vi pinnar på” – del 7: Apladalen

Nyheter I en artikelserie berättar vi om den stadshistoriska vandringen i Värnamo.

Till höger om Apladalens nya entré står Pinnapårundans sjätte skylt. Bild: David Alin  [1/3]

Skylten berättar om Apladalens historia. Bild: David Alin  [2/3]

Bild på Ryggåsstugan, Apladalens första byggnad. Bild: Historiska Sällskapet Gamla Wernamo  [3/3]

Vi lämnar Kyrktorget bakom oss och fortsätter vår historiska vandring. Vi går förbi tingshuset och kommer ut på Lagmansgatan. Till höger tornar simhallen upp sig bakom träden medans vi fortsätter nerför gatan. Vid korsningen Lagmansgatan-Apladalsgatan svänger vi höger. Framför oss uppenbarar sig nu Apladalens nya entré. Till höger om ingången står den, Pinnapårundans sjätte skylt, som berättar om Apladalens bakgrund.

Apladalen

”Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat!” Så löd det upprop som folkskollärare Jonas Oscar Hagstrand och rektor Carl Fredricsson formulerade våren 1920. Det var ursprunget till bildandet av Värnamo Hembygdsförening. Genom ett arrende från Värnamo prästgård fick föreningen vid starten tillträde till ett halvt hektar mark i Apladalen för sin verksamhet.

Området inhägnades med en gammaldags ”hankagärdsgård” för att stänga ute djuren från den tidigare kohagen. Föreningens medlemmar samlade flitigt såväl byggnader som föremål från det gamla bondesamhället till platsen. Fem år efter starten invigdes ett hembygdsmuseum i Ryggåsstugan, Apladalens första byggnad.

Genom de årliga välbesökta hembygdsfesterna kunde ekonomin bära tillkomsten av ytterligare byggnader och samlingar. Den gamla kohagen blev snart till ett välordnat Skansen i Småland, en turistattraktion och ett välkänt begrepp för natur- och kulturturism.

Källa:  Värnamo Hembygdsförening, Historiska Sällskapet Gamla Wernamo och Värnamo kommun

Taggar

Dela