Nyheter

”Vi pinnar på” – del 5: Åbron och Färgarens ö

Nyheter I en artikelserie berättar vi om den stadshistoriska vandringen i Värnamo.

Mellan Best Western Hotell Värnamo (tidigare Hotell Tre Liljor) och Lagan stannar vi till. Där står Pinnapårundans fjärde skylt, som berättar om Åbron och Färgarens ö. Bild: David Alin  [1/2]

Den nuvarande Åbron såg dagens ljus 1942. Bild: Historiska Sällskapet Gamla Wernamo  [2/2]

Med Värnamo Vuxenutbildnings lokaler i ryggen beger vi oss ner mot stadskärnan. Vi fortsätter på Boagatan ner över Flanaden och in på Storgatan. Mellan Best Western Hotell Värnamo (tidigare Hotell Tre Liljor) och Lagan stannar vi till. Där står Pinnapårundans fjärde skylt, som berättar om Åbron och Färgarens ö.

Åbron

Det bästa vadstället över Lagan var platsen där Åbron står i dag. Här var det tillräckligt grunt för att människor och djur skulle kunna korsa ån. De första uppgifterna om en bro över Lagan är från 1700-talet och då fanns även en tullstuga där de som använde bron fick betala en avgift för att få komma över. Tullpengarna användes till att sköta om bron. Brokassan upphörde på 1850-talet. 1836 beslutades det att bygga en stenbro över Lagan. Den ersattes 1942 av den nuvarande bron efter ritningar av stadsingenjör G. Melchior.

Färgarens ö

Söder om Åbron ligger Färgarens ö, en liten holme i Lagan. Den har fått sitt namn efter de färgerier som på 1800-talet låg här.

Källa:  Värnamo Hembygdsförening, Historiska Sällskapet Gamla Wernamo och Värnamo kommun

Taggar

Dela