Nyheter

”Vi pinnar på” – del 13: Avrättningsplatsen på Galgamon

Nyheter I en artikelserie berättar vi om den stadshistoriska vandringen i Värnamo.

Strax innan korsningen Åsenvägen-Bangårdsgatan står den, Pinnapårundans tolfte och sista skylt. Den berättar om avrättningsplatsen på Galgamon. Bild: David Alin  [1/2]

Illustration till ett skillingtryck från 1830. Bild: Historiska Sällskapet Gamla Wernamo  [2/2]

Vi har kommit fram till avslutningen på Pinnapårundan. Efter att ha lärt oss Lasarettsområdets historia fortsätter vi uppför Flintgatan. Med Gummifabriken inom synhåll kommer vi fram till korsningen där Flintgatan och Jönköpingsvägen möts. Vi tar höger upp på Jönköpingsvägen och fortsätter fram till rondellen som knyter samman Jönköpingsvägen och Lagastigen. Efter att ha korsat två övergångsställen kommer vi in på Lagastigen och fortsätter under järnvägstunneln in på Bangårdsgatan. Vi fortsätter uppför backen och korsar ett övergångsställe och fortsätter på Bangårdsgatan. Strax innan korsningen Åsenvägen-Bangårdsgatan står den, Pinnapårundans tolfte och sista skylt, som berättar om avrättningsplatsen på Galgamon.

Avrättningsplatsen på Galgamon

På morgonen den 13 januari 1836 skedde den sista avrättningen i Värnamo. Då halshöggs Petter Kuno som straff för att han hade mördat sin hustru med en yxa. 1766 dömdes drängen Per Erlandsson till halshuggning för dubbelmord på en vallpojke och en vallflicka. 1642 avrättades pigan Karin Nilsdotter för barnamord.

Ingen vet säkert hur många som miste livet på avrättningsplatsen i Värnamo, en plats som utmärktes av en hög galge vars silhuett avtecknade sig mot horisonten som en avskräckande syn för de som reste på Jönköpingsvägen. Undersökningar visar att galgen troligen stod på Bangårdsgatan i höjd med lokstallarna, där det idag finns industribyggnader.

För mer information:

Harry Sjömans roman ”Döden väntar på Kuno” finns att låna på stadsbiblioteket i Gummifabriken. På bibliotekets övervåning finns även en liten monterutställning om Harry Sjöman.

Källa:  Värnamo Hembygdsförening, Historiska Sällskapet Gamla Wernamo och Värnamo kommun

Taggar

Dela