Nyheter

”Vi pinnar på” – del 12: Lasarettsområdet

Nyheter I en artikelserie berättar vi om den stadshistoriska vandringen i Värnamo.

Vid Flintgatans slut, strax intill Lagastigen, står Pinnapårundans elfte och näst sista skylt. Den berättar om Lasarettsområdets bakgrund. Bild: David Alin  [1/2]

Där bron över Lagan går i dag fanns en populär badplats i början av 1900-talet. Inte vid Enehagens sida, för där var det för djupt, utan på andra sidan där det gamla sjukhuset låg. Här var det grunt och säkert för hela familjen att bada. Bild: Historiska Sällskapet Gamla Wernamo  [2/2]

Efter att ha lärt oss mer om Enehagen fortsätter vår promenad. Innan vi kommer fram till Lagastigen går vi till höger på gång- och cykelvägen och kommer fram till korsningen Lagastigen-Enehagsvägen. Vi svänger vänster och fortsätter in på Lagastigen. Efter att ha korsat Lagan fortsätter vi på gång- och cykelvägen in på Norra vägen och fortsätter sedan fram till korsningen Lasarettsgatan-Lagastigen, där vi går över övergångsstället in på Flintgatan. Vid Flintgatans slut står Pinnapårundans elfte och näst sista skylt, som berättar om Lasarettsområdets bakgrund.

Lasarettsområdet

Där bron över Lagan går i dag fanns en populär badplats i början av 1900-talet. Inte vid Enehagens sida, för där var det för djupt, utan på andra sidan där det gamla sjukhuset låg. Här var det grunt och säkert för hela familjen att bada.

Värnamo lasarett invigdes 1923. Från samma år är det tidigare Epidemisjukhuset, Vallgatan 1. Fasaden är i ockrabrun spritputs med vita slätputsade hörnkedjor och ett brutet tak med fönsterkupor.

”Hoppet” kallades lasarettets mottagning. Byggnaden ligger vid Lagastigen och uppfördes 1951, vilket framgår av det mönstermurade årtalet på den gula tegelfasaden.

”Kärleken” kallades lasarettets tjänstebostäder för personalen. Bostadshuset närmast bron vid Lagastigen byggdes 1952 för biträden och undersköterskor. När det nya sjukhuset invigdes 1976 flyttade verksamheten dit, men långvård och rehabilitering fanns kvar till mitten av 1990-talet.

Källa:  Värnamo Hembygdsförening, Historiska Sällskapet Gamla Wernamo och Värnamo kommun

Taggar

Dela