Nyheter

”Vi pinnar på” – del 10: Gästis

Nyheter I en artikelserie berättar vi om den stadshistoriska vandringen i Värnamo.

I en rabatt framför kvarteret Gula Gästis återfinns Pinnapårundans nionde skylt, som berättar om kvarterets historia. Bild: David Alin  [1/2]

Området runt Gästisplan var Värnamos första centrum. Här möttes vägarna från Malmö, Vetlanda, Växjö, Jönköping och Halmstad. På Storgatan 57 låg Gästis, som var namnet på den gamla gästgivargården som finns beskriven på en karta från 1690. Här tog de hand om de resandes hästskjutsar, övernattningar, mat och dryck. Bild: Historiska Sällskapet Gamla Wernamo  [2/2]

Efter att vi har lärt oss mer om Värnamos egen kärleksallé fortsätter vår vandring. Vi korsar Växjövägen och går sedan vänster via nästa övergångsställe in på Storgatan. I en rabatt framför kvarteret Gula Gästis återfinns Pinnapårundans nionde skylt, som berättar om kvarterets historia.

Gästis

Området runt Gästisplan var Värnamos första centrum. Här möttes vägarna från Malmö, Vetlanda, Växjö, Jönköping och Halmstad. På Storgatan 57 låg Gästis, som var namnet på den gamla gästgivargården som finns beskriven på en karta från 1690. Här tog de hand om de resandes hästskjutsar, övernattningar, mat och dryck.

1919 lades gästgiveriet ner och därefter har olika verksamheter och butiker funnits i kvarteret. Byggnaden är sedan slutet av 1800-talet sammanbyggd med andra hus på båda sidor. Växjövägen 1, Turisten, byggdes troligtvis på 1820-talet och var från början en handelsbod. 1867 hyrde nygrundade ”Wernamo lägre Elementarläroverk för pojkar” några rum i huset. Numera finns restaurangen Gästgivargården i byggnaden.

Källa:  Värnamo Hembygdsförening, Historiska Sällskapet Gamla Wernamo och Värnamo kommun

Taggar

Dela