Nyheter

Växtkraft i Bredaryd

Växtkraft i Bredaryd

Nyheter Bostäder, cykelvägar, näringslivsutveckling, seniorboenden och förskolor var några av de frågor som Bredarydsborna ville samtala med Kristdemokraternas om.

Det var lätt att konstatera att Bredaryd har växtkraft. Vid den samtalskväll som Kristdemokraterna bjöd in till i Bredaryds bygdegård i måndags kväll handlade samtalet om frågor som är viktiga för Bredaryds och Lannas utveckling.

Tillgången på bostäder i Bredaryds centrum är bristfällig och det är något som måste åtgärdas snarast, sade flera.

Ett förslag som en hel del instämde i var att det bör byggas lägenheter för seniorer som inte längre orkar med sina hus och att detta kan få som effekt att det blir hus lediga i Bredaryd. Ska samhället utvecklas och växa måste det till fler bostäder! var den samfällda uppfattningen.

Cykelväg till Värnamo är också angelägen för kommunikationen med centralorten var det några som betonade.

Camilla Rinaldo Miller, själv bredarydsbo och Kristdemokraternas gruppledare i
kommunfullmäktige, kunde konstatera att näringslivet går bra i både Bredaryd och Lanna och att det är flera industrier som bygger ut eller har planer på utbyggnad.

En annan fråga som var uppe var att det är viktigt att man planerar för tillräckligt stor utbyggnad av förskolan så att antalet barnomsorgsplatser räcker till.
– Bredaryd är en liten ort med mycket växtkraft som har framtiden för sig, avslutade Camilla Rinaldo Miller mötet och tackade alla deltagare för visat intresse.

Taggar

Dela