Nyheter

100 miljoner för att stoppa översvämning

Nyheter Även om regnet upphör stiger nivån ytterligare ett antal dagar och kan vålla bekymmer för Värnamo kommun och boende i närheten av ån Lagan. Det har också satsats åtskilliga miljoner på åtgärder mot översvämning.

Foto: Läsarbild

För närvarande stiger vattennivån i Lagan med 2 centimeter i timmen och det är långt ifrån faran över. Prognosen just nu är att det blir höga flöden som kan öka ytterligare fram till slutet av denna veckan. Orsaken till att Värnamo är särskilt utsatt när Lagan fylls på är att det är ett stort avrinningsområde norr om Värnamo med mycket mossmarker upp mot Vaggeryd. Normalt kan dessa marker suga år sig nederbörden, men när det kommit så mycket som nu så klarar inte marken att ta åt sig allt vatten. Dessutom fyller Härån på Lagan utanför Hörle.

Enligt Måns Lindell på länsstyrelsen så kan man dra en linje från Mullsjö till Sävsjö och sydväst om den linjen ökar flödet fortsatt medan det är sjunkande nivåer sydost om den fiktiva linjen.

– Kommunen tog mycket lärdom från översvämningen 2004 och har vidtagit en rad åtgärder och investerat många miljoner, säger Antti Vähäkari som är VA-chef. Det handlar om flera tiotals miljoner som investerats sedan dess, för kommunen som helhet med bolagen överstigen siffran troligen 100 miljoner genom åren runt om i Värnamo kommun. Utöver det har det med all säkerhet investerats rejält bland fastighetsägare för att minimera sina risker.

– De åtgärder som har vidtagits är bland annat invallningar i Åbroparken och byggt pumpstationer, berättar Johan Virdung. Han berättar också att man byggt ny väg vid Ljusseveka för att lindra effekterna vid översvämning och man har dessutom säkrat en transformator. Det har också byggts dammar runt om för att fördröja dagvattnet för att slippa stora påfrestningar på ledningsnätet. Det har dessutom installerats backventiler för att förhindra att dagvatten trycks upp. Vidare har det investerats i ett datorprogram där man ska kunna simulera olika modeller av Lagan för att få kunskap om hur vattnet beter sig för att kunna vidta förebyggande åtgärder. Programmet är inte färdigt att användas men ska vara klart att köras inom kort. För framtiden diskuteras just nu att sänka någon väg eller cykelväg som vid behov kan stängas av och användas för att leda vatten förbi på ett kontrollerat sätt.

Just nu följer man utvecklingen noga för att ligga steget före, men också för att vara beredda om något oförutsett inträffar som till exempel att något träd faller i vattnet som stoppar flödet. De räknar med att detta pågår veckan ut, troligen över kommande helg.

Taggar