Nyheter

Vattennivån höjs nu även i Storån

Nyheter Kommunen går nu ut med information till boende i Forsheda samtidigt som SMHI lämnar en klass 2 varning i området för mycket höga flöden

Läsarbild

Värnamo kommun har beredskap för att hantera förhöjda vattennivåer som kan påverka samhällsviktiga funktioner. Kommunen följer kontinuerligt läget, förebygger och åtgärdar.

Just nu, fredag eftermiddag, höjs nivån i Storån, som bland annat rinner genom Forsheda. Prognosen säger att den kommer att höjas ytterligare. Därför är det viktigt att du som bor nära ån, funderar på hur du förbereder dig för en eventuell översvämning i källaren. Vi lämnar ut informationsblad i brevlådan hos berörda under fredagseftermiddagen och skickar information via sms.

Vattennivån i Lagan är hög, men sedan natten till torsdagen sjunker den. Prognosen är att nivån fortsätter att sjunka i långsam takt.

Vi ser över gator och gång- och cykelvägar regelbundet och stänger av om det skulle behövas. Var försiktig och var beredd på att ta en annan väg. Respektera avspärrningarna! De görs för att undvika olyckor.

Du har ansvar att skydda din egendom och att bekosta åtgärder som kan förebygga eller begränsa olyckor. Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att försöka förebygga skador.

Om du har egen brunn som svämmar över och vattnet blir odrickbart kan du hämta dricksvattnet på tekniska förvaltningens förråd på Nydalavägen i Värnamo under kontorstid. Du kan också hämta dricksvatten hos räddningstjänsten. Kom ihåg att ta med dunkar att fylla vattnet i.

Källa; Kommunens hemsida.

Taggar