Nyheter

Värnamoföretag köper tjänster ”utifrån”

Nyheter Många av kommunens största tillverkningsföretag köper tjänster från företag i andra kommuner.

Många tillverkande företag i Värnamo kommun köper tjänster från företag i anndra kommuner.

Sammanlagt handlar det om tjänster för många miljoner kronor.

Något som fått Värnamo kommun att tänka till.

I en enkät till de 60 största tillverkningsindustrierna har man bett företagen att svara på frågor om vilka företagstjänster de köper och hur mycket av det som de köper från företag utanför hemkommunen. 29 företag svarade på enkäten och resultatet visar klart att många företag köper tjänster från ”bortaplan”.

Kommunens ambition är att se om mer av dessa tjänster skulle gå att köpa från lokala företag i kommunen.

Slutsatsen som kommunen  kommit fram till är att det finns ett rejält utrymme för fler tjänsteföretag i Värnamo kommun.

Det handlar om it-tjänster, övriga företagstjänster och reklam och marknadsföring.

Mikael Karlsson är näringslivsutvecklare på Värnamo kommun.
– Det vi vill med undersökningen är att ge en bild av den potential som finns i Värnamo tack vare de företag som redan är verksamma i kommunen, säger Mikael Karlsson, näringslivsutvecklare i Värnamo kommun till Värnamo.se.

Karlsson sneglar mot framtiden, år 2035 då kommunen enligt sina ambitioner ska ha 40 000 invånare.
– Resultatet av enkäten till företagarna bekräftar bilden av att det finns utrymme för mer företagstjänster i Värnamo. Frågan är om potentialerna kommer att tas om hand av de företag som redan finns i kommunen eller om nya lockas hit,  fortsätter han.

Värnamo kommun ska nu använda sig av enkätens resultat i den kommande marknadsföringen av kommunen som etableringsort.

 

Taggar