Nyheter

Värnamobadet får pengar för att hålla extraöppet

Nyheter Kommunstyrelsen beviljar tekniska utskottets begäran om 150 000 kronor för att utöka Värnamobadets öppethållande.

De senaste två somrarna har Värnamobadet haft utökade öppettider, 2020 med två extra veckor. De utökade tiderna har möjliggjort många aktiviteter för både föreningar, privatpersoner, skolor och de som är i behov av simundervisning. Simhallens planering är i hög grad beroende av att Värnamo Simsällskap har tillgång till Värnamobadet och de utökade tiderna på Värnamobadet har frigjort tider i simhallen.

Under 2020 var Värnamobadet öppet för allmänheten under perioden 29 maj till 12 september. Tre vuxna personer och 15 unga vuxna har bemannat anläggningen, som trots pandemin, haft många besökare. Besök från fritidshem, barnkalas och andra specialbokningar har dock uteblivit. Totalt har Värnamobadet under säsongen 2020 haft 8 059 besök, jämfört med 8 084 besök under 2019.

Tekniska utskottet har sett ett framgångsrecept i Värnamobadets utökade öppethållande och ansökte hos kommunstyrelsen om 150 000 kronor i extra medel för att anläggningen ska kunna vara öppet vecka 20 och 21 samt vecka 35 och 36. 

– Vi beviljade ansökan under förutsättning att badet håller öppet, vilket vi inte vet eftersom vi lever i en pandemi, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Taggar