Nyheter

Värnamo, var rädd om betesmarker och åkermark!

Nyheter Var vill Värnamo kommuns invånare att deras mat skall produceras? Läs LRF Värnamos insändare nedan.

Du som konsument och kommuninvånare har stora möjligheter att påverka svaret på den frågan. Ett av Värnamo kommuns ledord vad gäller livsmedelsinköp till offentlig sektor är närodlat. För att det ska kunna ske måste det finnas producenter som ges möjlighet att driva sina verksamheter i vårt närområde. Därför är det viktigt att vår kommun är rädd om både betesmarker och åkermark. Inom LRF upplever vi tyvärr att Värnamo kommun har lätt för att ta jordbruksmark i anspråk vid nybyggnationer av olika slag. Efterfrågan på jordbruksmark stiger och det är sammanhängande arealer som behövs.

Miljön gynnas av en ökad konsumtion av svenskproducerade livsmedel. 62 procent av klimatpåverkan från svenskars konsumtion av livsmedel består av utsläpp som skett i andra länder (källa: SCB). I Sverige är igenvuxna ängs- och hagmarker det största hotet mot biologisk mångfald. En svensk beteshage tål att jämföras med regnskogar vad gäller antalet arter. När trycket på världens resurser ökar behöver köttproduktionen ske där den är hållbar. Vi har plats för fler djur i Sverige – vårt jordbruk är ett av världens mest hållbara. Exempelvis står lantbruket endast för 3 procent av den totala vattenanvändningen i Sverige; internationellt är siffran 70 procent. Användningen av antibiotika inom svensk djurhållning är bland de lägsta inom EU. Sveriges konsumenter har stora möjligheter att verka för en bättre miljö, både i närområdet och utanför Sveriges gränser. Nästa gång du handlar – titta efter ursprungsmärkningen på varorna!

Mer svenska varor i butiken gynnar ekonomin och ger fler arbetstillfällen.

Ett livskraftigt lantbruk och ökad svensk produktion av mat minskar vår sårbarhet; det gynnas vi alla av.

LRF:s kommungrupp Värnamo

Taggar