Nyheter

Värnamo kommun ska ha 40000 invånare år 2035

Nyheter Det är en del i den stadsbyggnadsvision som diskuteras i kommunen

Bild från stadsbyggnadsvisionen

Det är kommunstyrelsen som fastställt förslaget till stadsbyggnadsvision 2035. Förslaget ska nu hanteras och beslutas av kommunfullmäktige.

– Även om stadsbyggnadsvisionen avgränsar sig till staden Värnamo så är inte kommunen i övrigt bortglömda, säger Hans-Göran Johansson som är kommunstyrelsens ordförande. Stadsbyggnadsvisionen utgår från övesiktsplanen Mitt Värnamo 2035.

Bland de punkter i visionen som Hans-Göran Johansson lyfter särskilt finns:

 • Lyfta fram Lagans betydelse för friluftslivet, men också för byggnation kring Lagan
 • Förtäta stadskärnan
 • Arbeta mot bilfri innerstad
 • Bygga parkeringshus i ytterkant av stadskärnan
 • Förbättrad kollektivtrafik för att få staden närmare övriga delar av kommunen
 • Satsa på goda villkor i stadsbilden för att bevara och utveckla cityhandeln.

I arbetet som påbörjades i maj 2016 har man jobbat med att analysera stadens svagheter, möjligheter, styrkor och utmaningar.

– Det är angeläget att ha hela kommunen i tankarna när arbetet fortskrider, menar Has-Göran Johansson och säger samtidigt att man måste förstå att staden utgör motor i kommunens utveckling. Därför behövs en särskild stadsbyggnadsvision enligt kommunstyrelsens ordförande.

– Det är därför vi har genomfört satsningar som till exempel Gummifabriken och förskotterat medel för trafiksatsningar som Ljussevekaleden, enligt Hans-Göran Johansson.

Principerna för visionen är:

 • 1. Blandad stad
 • 2. Tätt och sammanhållet
 • 3. Attraktiva mötesplatser
 • 4. Grön-blå stad
 • 5. Hållbart resande

Det är en omfattande insats för en mellanstor kommun att förverkliga på 15 år.

Taggar