Nyheter

Värnamo kommun klimatinvesterar

Nyheter Arbetet med närvärmeavtal går in i en ny fas för att få fossilfri värme även i kransorterna

Redan 2014 inleddes arbetet med att utreda om driften av panncentraler i kransorterna. Kommunen, bostadbolaget och energibolaget arbetade tillsammans med tekniska förvaltningen vilket ledde till ett avtal där Värnamo Energi tog över driften av panncentralerna 2015. Där tog arbetet fart och 2018 byggdes närvärmenätet ut i Lanna, Bor, Bredaryd och Forsheda. Det leder till en minskning av koldioxidutsläppen med omkring 4 000 ton/år.

När nästa steg tas så visar det sig att skolorna i Fryelse och Gällaryd inte går att lösa genom utbyggnad av nätet utan där har man investerat i värmepumpanläggningar.

Nu arbetar man vidare enligt följande vad gäller närvärmeavtalen:

 •  Närvärmeavtal till
  o Lindens skola i Lanna
  o Bredaryds skola
  o Jannelunds förskola
  o Forsheda högstadieskola
  o Hanahöjskolan, Forsheda
  o Förskolorna Fyrklövern och Lillstugan i Forsheda o Forsgårdens äldreboende i Forsheda
  o Kärda skola (med drift- och skötselavtal)
  o Hånger skola/förskola (med drift- och skötselavtal) o Borbackaskolan i Bor
  o Borbackaskolan ”gymnastikhall”, Bor
  o Bors Högstadieskola
  o Förskolan Villa Villekulla i Bor
 • Investeringsavtal som ansluter till det ursprungliga leveransavtalets villkor och intentioner gällande investeringar i anläggningar för vilket ett kostnadstillägg påförs närvärmeleveransen.
 • Drift- och skötselavtal för Hånger skola och Kärda skola där eventuella framtida investeringar hanteras.
 • Överlåtelseavtal för värmepumpanläggningar vid skolorna i Fryele och Gällaryd som överförs tillbaka till Värnamo kommuns ägo som tar ansvar för framtida drift och skötsel.
  Enligt Gottlieb Granberg, som är ordförande i tekniska utskottet, så  handlar det hela om en stor klimatinvestering snarare en fråga om ekonomi. Kostnaderna för kommunen blir högre, men miljön vinner vilket han ser som en mycket positiv effekt
Taggar

2 reaktioner på Värnamo kommun klimatinvesterar

Är ju jättebra, men totalt sett, hur många tusentals ton koldioxid släpptes ut vi tillverkning av allt ingående material och allt arbete som utfördes för att lägga allt detta ledningsmaterial?

Bara undrar om man räknar in sådant också, eller om man bara ser till slutresultatet?

Klimathotet är en bluff för att få in pengar. Koldioxid är INTE farligt för miljön utan absolut nödvändigt för allt liv på jorden. Det är bara lögner.

Kommentarsfunktionen är stängd