Nyheter

Värnamo Hälsocenter blir permanent

Nyheter På tisdag beslutas med stor sannolikhet att Värnamo Hälsocenter blir en permanent verksamhet.

Värnamo Hälsocenter kommer, om kommunstyrelsen får som den vill, att bli permanent från 2020. Arkivfoto

Kommunstyrelse föreslår i alla fall att fullmäktige fattar detta beslut vid sitt möte den 18 juni.
Värnamo Hälsocenter består av två verksamheter. Dels Fysisk aktivitet på recept, FAR, och dels projektet Hälsocenter.

Beslutet som nu ska fattas gäller hur dessa båda aktiviteter ska bedrivas från år 2020.
i de nu lagda förslaget kommer en summa av 300 000 kronor att avsättas projektet Värnamo Hälsocenter. Ytterligare 75 000 kronor kommer att användas till FAR.

Dessa pengar ska avsättas under förutsättning att Region Jönköping går med som medfinansiär.

Taggar