Nyheter

Värnamo fyra som mest hållbara kommunen

Nyheter Värnamo är fyra bland 136 kommuner på landsbygden när det gäller social hållbarhet. Detta visar en sammanställning gjord av Dagens Samhälle.

Kommunalrådet Hans-Göran Johansson (C) i samband med bredbandsutbyggnad i Fryele.

Före Värnamo ligger endast Fagersta, Oskarshamn och Kalmar.

I undersökningen ingår nyckeltal som rör bland annat vattentillgång, energi, bredband och tillgång till kollektivtrafik.

Bäst resultat i landet och i kommungruppen storstäder har Sundbyberg. Kommunen har lägst utsläpp av kväveoxider per invånare och ligger etta i bredbandsutbyggnad och närhet till kollektivtrafik.

– När vi väl hade inventerat och dokumenterat allt bra jobb som görs så klättrade vi rejält i denna undersökning. Ett bra jobba av medarbetarna som jobbar med ett av våra viktiga mål, hållbarhet, konstaterar kommunalrådet Hans-Göran Johansson (C).

• Fakta om utvecklingsmål
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål inom Agenda 2030. Syfet är att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
Tidningen Dagens Samhälle har i den här undersökningen rangordnat landets kommuner efter fyra av de globala målen: ”Rent vatten och sanitet för alla”, ”Hållbar energi för alla”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och ”Hållbara städer och samhällen”.

Här är nyckeltalen

Nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessa har sedan bearbetats av Dagens Samhälle.
Nyckeltalen är:
• Vattenförekomster med god status
• Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund
• Slutanvändning av energi per invånare inom det geografska området
• Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
• Företagsklimat enligt Öppna jämförelser
• Befolkning i kollektivtrafknära läge
• Demografsk försörjningskvot samt förändring av denna
• Trångboddhet i flerbostadshus och förändringen
• Utsläpp av kväveoxider per invånare samt förändring
• Utsläpp av små partiklar (mindre än 2,5 mikrometer) per invånare samt förändring

Taggar

1 reaktion på Värnamo fyra som mest hållbara kommunen

Kommentarsfunktionen är stängd