Nyheter

Varför meddelas utskottet inte om situationen på simhallen?

Nyheter Azra Muranovic (S) fick under kvällens kommunfullmäktige inte lämna två frågor till tekniska utskottet Gottlieb Granberg (M). Här kommer frågorna gällande situationen om uppsägningen på simhallen

Azra Muranovic (S)

Efter att Sverigedemokraterna frågade om situationen i simhallen stod Gottlieb Granberg I kommunfullmäktiges talarstol den 28 november och hänvisade till en arbetsrättslig process gällande verksamhetschefens uppsägelse som en process som förvaltningen har skött ihop med personalavdelningen. Granberg sa tydligt och klart att utskottet inte kommer att hantera detta på något vis. Men sanningen är den att utskottet aldrig blivit informerad om detta. Utskottet har inte ens haft möjligheten att diskutera händelsen eller dess konsekvenser.

Utskottet har enligt lag i grunden ett gemensamt eller kollektivt ansvar för verksamheten. Men det är svårt att ha det ansvaret när mycket av informationen och rapportering stannar hos ordföranden och möjligtvis förste vice-ordförande. 

Jag kan tycka att det är ytterst anmärkningsvärt att Värnamo simhall inte har en föreståndare och att det är knäpptyst om det på tekniska utskottet den 26 november där man hade all möjligt att meddela utskottets ledamöter. Ordförande sa inget och förvaltningschefen sa inte heller något under punkten Förvaltningschefen informerar. 

Eftersom kommunfullmäktiges ordförande inte tillät att under sittande möte ställa frågeställningen då den inte var inskickad (även om det i kommunfullmäktiges arbetsordnings står att fråga bör inkomma men det är inget skallkrav) så vill jag därför ställa två frågor offentligt till Gottlieb Granberg här: 

  1. Varför meddelades inte utskottet om den här situationen? 
  2. Anser du att du som tekniska utskottets ordförande har agerat på ett sådant sätt så att utskottet kan ta ansvar för verksamheten på simhallen?

Socialdemokraterna genom
Azra Muranovic

Taggar

2 reaktioner på Varför meddelas utskottet inte om situationen på simhallen?

Kommentarsfunktionen är stängd