Nyheter

Värdegrundsarbete under lupp

Nyheter Skolors värdegrundsarbete diskuterades under fullmäktige.

Hans-Göran Johansson visar exempel på värdegrunder.

Under kvällens fullmäktige ställde Azra Muranovic (S) en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C):

”Sedan höstterminen 2020 började har vi kunnat läsa om hur rasism används regelbundet på Gröndalskolan av elever. Vi har samtidigt ifrån ledningens sida hört att man använder värdegrunden som det mest effektiva verktyget för att arbeta med problemen. Då undrar jag:

– Vet du hur man på skolorna arbetar med värdegrunden och om ja, är du nöjd med det arbetet som utförs?

– Anser du att det finns tillräckligt med kompetens inom interkulturellt förhållningssätt och rasism bland skolans personal?

– Planerar Alliansens åtgärder för att komma till rätta med denna utbredda problematik?”

Hans-Göran Johansson redogör för två exempel på värdegrunder och svarar:

– Ja det kan man inte vara, för vi har en nolltolerans mot kränkande. Det viktigaste jag vill se är en attitydförändring.

– Generellt kan man säga det, men lärarkompetensen räcker inte till. Ambitionen är att alla våra pedagoger har vederhäftig utbildning, eftersom att de som utbildar sig får den kompetensen genom sin utbildning. Vi har även obehöriga pedagoger i vår verksamhet, så vi kan inte garantera det fullt ut.

– Vi i alliansen avsätter pengar för kompetensutveckling till barn- och utbildningsnämnden.

Taggar

Dela


1 reaktion på Värdegrundsarbete under lupp

Tjena tjabba hallå…
Nu politikerna är i havets vågade våg…

Obehöriga pedagoger i verksamheten, SKYLLER de på dem? för att rasismen skola öka…

NEJ, den har funnits/finns och ÄR styrd av VUXNA !!!

Så, vuxna måste förändra sin människosyn.

Vi är ju trots allt ALLA i samma nötskal.

Vi har alla samma grundläggande behov.

Medans andra gamar som hökar efter mera, mera..

Tja alla ska vi endera dagen dö, ingen kan välja bort de, inte ens som mumie…

Kommentarsfunktionen är stängd