Nyheter

Var återhållsam med hyreshöjning!

Var återhållsam med hyreshöjning!

Nyheter Hyresgästföreningen har inför årets förhandlingar kartlagt bostadsbolagens ekonomi i vårt län.

Föreningen  kan konstatera att det aldrig varit så lönsamt att äga och förvalta fastigheter som nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Nu kräver man att de kommunala bostadsföretagen visa återhållsamhet i sina eventuella yrkanden.

– Våra analyser av hyresutvecklingen under åren 2009–2014 visar att hyrorna har tredubblats jämfört med inflationen under samma period, säger Brigitte Widell, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Inför årets hyresförhandlingar har Hyresgästföreningen tillskrivit styrelsen i Finnvedsbostäder AB att ta ansvar och visa återhållsamhet i sina hyreskrav. Prisutveckling och räntor är och kommer under nästa år att vara låga och utöver dessa kostnader finns det inte någon ekonomisk utveckling som påverkar hyresnivån. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har en stor samhällsekonomisk betydelse.

Ungefär hälften av alla hushåll som bor i hyresrätt är ensamstående och har ingen att dela hyra eller andra hushållutgifter med. I snitt lägger hyresgästen 25 procent av sin disponibla inkomst på hyran, detta är betydligt högre än för övriga boendeformer. Källa SCB Hushållens Ekonomi.

– Bostadsfastigheter är en lönsam bransch. Den som äger och förvaltar hyresrätter långsiktigt har och har haft en bra avkastning. Avkastningen beror dels på direktavkastning men också på en positiv värdeförändring. Vakansgraden hos Finnvedsbostäder är mycket låg och hyresbortfallet väldigt lite. Detta i kombination med en jämn soliditet och ett stort underhållsuttag gör att Finnvedsbostäder är ett välmående bostadsbolag.

– En stor del av hyran går till kostnader som är beroende av taxor och avgifter på el, VA och avfall. Dessa utgifter har ökat mångdubbelt mer än inflationen. Det är orimligt att dessa kostnader bara förs över på hyresgästera, det måste finnas ett lokalt arbete för att säkerställa rimliga taxor och avgifter.

– Vi har ett historiskt lågt ränteläge med en obefintlig inflation. Nu är det dags att hyresgästerna får ta del av detta. Det är inte seriöst att förvänta sig att hyresgästerna ska betala mer år ut och år in oavsett hur omvärlden ser ut, säger Brigitte Widell.

Höjda hyror? Hyresgästföreningen vill att Finnvedsbostäder har måttliga krav.

Taggar