Nyheter

Väntat domslut i barnmorskemålet

Väntat domslut i barnmorskemålet

Nyheter Torsdag 12 november 2015 kom tingsrättens dom i målet mellan Ellinor Grimmark och Region Jönköpings län.

Tingsrätten avslog Ellinor Grimmarks skadeståndskrav mot Region Jönköpings län.

Tingsrätten delar regionens bedömning att Grimmark inte blivit diskriminerad eller att hon på någon annan grund har rätt till skadestånd. Tingsrätten kommer därmed fram till samma slutsats som Diskrimineringsombudsmannen gjorde i sitt beslut i samma fråga. Verksamheten i hälso- och sjukvården utgår ifrån patienternas behov av vård, och den som inte är beredd att utföra de arbetsuppgifter som normalt ingår i barnmorskearbetet kan inte beredas arbete inom kvinnoklinikernas verksamheter.

– Regionens inställning är att det inte finns någon skyldighet att inrätta tjänster där arbetstagaren i förväg reserverar sig mot abortvård och tingsrätten delar den uppfattningen, säger personaldirektör Anders Liif.

Vid alla förfrågningar om jobb har skälen att neka Ellinor Grimmark anställning varit verksamhetens krav och patienternas bästa.

– Det är mycket positivt att tingsrätten gör bedömningen att regionen har handlagt dessa förfrågningar korrekt, säger Anders Liif, personaldirektör.

Arbetstagaren kan överklaga domen till Arbetsdomstolen, men då krävs att domstolen ger prövningstillstånd för att målet ska tas upp där.

Taggar