Nyheter

Valstrategi gav unga mandat

Nyheter Möt de fem ungdomarna som tagit ett kliv in i politiken och kommer, förslagsvis, att sitta på (M);s nämndstolar efter fullmäktiges decembermöte.

Thomas Sköld (M) är nöjd med förslaget som förhandlingsgruppen tagit fram

Gottlieb Granberg menar att det var en valstrategi och som gjorde att (M) behöll sina mandat i kommunfullmäktige och nu rustar sig (M) väl för både nämnderna, styrelserna och framför allt för framtiden.

– Våra ungdomar har gjort ett fantastiskt valarbete och de har fått ett stort förtroende från våra väljare, säger Gottlieb Granberg när vi träffar kommunens toppmoderater på Gummifabriken under tisdagsförmiddagen.

– Kul att det är många nya som vill jobba med oss, säger Tobias Pettersson som är föreningsordförande i (M) som har 200 medlemmar i kommunen.

– Ungdomarna var inte svåra att övertala och de jobbar verkligen för politiken. Vi ”äldre” har medvetet flyttat på oss och det handlar om personlig strategi. Nu har vi nämndledamöter från 18 till 86 år, berättar Gottlieb Granberg och Thomas Sköld.

Sittande från vänster; Tobias Pettersson och Emily Bengtsson. Stående från vänster; Agnes Johansson och Dalila Alibasic

Agnes Johansson, bor i Värnamo och är 23 år, har varit medlem i (M) sedan 2011 och jobbat i ungdomsdistriktsförbundet som ordförande och även samma befattning i lokala ungdomsföreningen där man är medlem till 30 års ålder. Agnes har suttit som ledamot i ”öppna moderater” och två år som vice ordförande på distriktsnivå inom samma förening. Idag jobbar hon som skoladministratör på gymnasieskola och framöver kommer hon att läsa till studie- och yrkesvägledare. Hon lämnas nu som förslag till ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i omsorgsnämnden.

– Framför allt det senaste året har jag engagerat och fokuserat inom kommunal politik. Det ska bli kul och framför allt känns det bra att ha med Glenn Lund som ordförande i omsorgsnämnden, säger Agnes Johansson (M).

Tobias Pettersson, kommer från Dannäs men är numera bosatt i Värnamo och är 25 år. Tobias har suttit i ungdomsförbundet och som vice ordförande i Värnamoföreningen och andre vice ordförande i länet. Han är ordförande för ”öppna moderaterna” och varit politiskt aktiv i fyra år. Tobias blev topp tre namnen på de flest personkryssade och kommer förslagsvis att sitta som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i tekniska utskottet och Värnamo stadshus AB. Jobbar idag som gymnasielärare inom handelsämnen, entreprenörs- och ledarskap samt inköp och logistik.

– Spännande uppdrag jag har blivit föreslagen till. Kul att vi har så bra spridning på åldrar och att vi har fått med fler yngre blir också kompetensen olika, säger Tobias Pettersson.

Filip Andersson (M) förslagsvis ny ordförande för upphandlingsnämnden

Filip Andersson är 32 år och bor i Värnamo. Jobbar som egen företagare och varit medlem i (M) sedan två år tillbaka.

– Jag hoppade in i föreningsstyrelsen ganska direkt och sedan fick jag möjligheten att pröva mina vingar i samhällsbyggnadsnämnden där jag satt som ersättare. Det ska bli oerhört kul och stort att få bli föreslagen som ordförande i upphandlingsnämnden, säger Filip Andersson.

Emily Bengtsson, 27 år, flyttade från Göteborg till Värnamo för tre år sedan. Jobbar som jurist och ser fram emot sina politiska uppdrag.

– Det ska bli utvecklande och spännande. Jag har ett särskilt intresse för fastighetsrätt så ledamot i samhällsbyggnadsnämnden passar mig utmärkt. Det bästa med politiken är att man kan göra skillnad, säger Emily Bengtsson.

Dalila Alibasic, Värnamo, är yngst i ovan gäng och fyller 19 år till helgen. Hon har, som Agnes och Tobias, varit aktiv i MUF, där hon varit ordförande. Nu är hon vald till vice riksordförande för ungdomsföreningen där hon dels ska driva skolpolitiska frågor på det nationella planet. Dalila tog studenten tidigare i år och jobbar i butik tills hon ska återvända till skolan om ett år, då personalfrågor ligger varmt om hjärtat.

– Jag har ett brinnande intresse för kultur och vet att det är viktigt att alla får tar del av det. Det ska bli kul att jobba med ordförande Eva Törn (M) och jag är mycket ödmjuk inför mina uppdrag. Jag har alltid velat utrycka mina åsikter och äntligen fick jag rösta för första gången i höstas. Vår grupp tillsammans har jobbat starkt med valarbetet, vi har varit med på affischer och jag gjorde en egen valfilm där jag hade fyra politiska förslag som jag skulle jobba med om jag kom in i kommunfullmäktige. Nu kom jag inte in i fullmäktige men har lärt mig mycket på vägen, säger Dalila som är föreslagen som ledamot i kulturnämnden.

Eva Törn (M) sitter kvar som ordförande i kulturnämnden och ser fram mot en samtalspartner i nämnden och ser det som ett lyft för den politiken vi har. Eva Törn går in på sin tredje period och finns på förslag även som ledamot i stiftelsen Åminne Bruk.

– Nu ska förslagen, som vi förväntar, går igenom kommunfullmäktige. Men alliansen innebär inte majoritet, vilket gör allting lite krångligare. Vi började med vårt arbete så snart som Länsstyrelsen räknat klart rösterna och det var två veckor efter valet. Vi har träffats flera gånger i veckan och mot slutet har det varit ganska intensivt, säger Thomas Sköld (M).

– Vi har en lång och gediget allianssammarbete, känner varandra väl och då är det lättare att komma överens om de kommunala nämndplatserna, avslutar Gottlieb Granberg som föreslås sitta kvar som vice ordförande i kommunstyrelsen, vice ordförande i Värnamo stadshus AB, ledamot i stiftelsen Borgen, ersättare i stiftelsen Folkets Park samt ledamot i SÅM.

Sittande från vänster; Tobias Pettersson och Emily Bengtsson. Stående från vänster; Agnes Johansson och Dalila Alibasic

Taggar

Dela