Nyheter

Våldet ökade i Värnamo ifjol

Nyheter Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har släppt sin preliminära statistik över anmälda brott från 2023. Det som främst sticker ut i Värnamo kommun är att antalet misshandelsfall ökade markant.

Pressbild

262 fall av misshandel anmäldes i Värnamo kommun under 2023. Det är den näst högsta siffran på hela 2000-talet. Endast 2016 var värre då 280 fall anmäldes. 2022 låg antalet anmälningar på 201.

146 av anmälningarna gällde män eller pojkar som brottsoffer. I 116 fall kvinnor eller flickor. 72 av fallen rörde kvinnor över 15 år där misshandeln skett inomhus och där kvinnan och förövaren var bekanta.

Även nationellt ökade misshandelsfallen. Detta med 3 procent jämfört med 2023. Misshandel mot vuxna kvinnor ökade med 1 338 anmälda brott och misshandel mot vuxna män ökade med 361 anmälda brott nationellt under 2023. Både vad gäller misshandel mot kvinnor respektive mot män, så var det misshandel av bekant som stod för ökningen.

Taggar

Dela