Nyheter

Valdeltagande ökar – här finns flest soffliggare i Värnamo

Nyheter Valdeltagandet är fortfarande betydligt lägre, men långsamt närmar sig valdeltagandet i Europa­parlaments­valen det i riksdagsvalen i Värnamo kommun. Här röstade flest senast – och här fanns flest soffliggare.

EU-valet engagerar kommunens landsbygdsinvånare. Pressbild: Värnamo kommun

När svenskarna går till valurnorna för Europaparlamentet är uppslutningen betydligt lägre än i valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Förra gången, 2019, röstade bara 55,6 procent av de röstberättigade i Värnamo (jämfört med 85,2 procent i senaste riksdagsvalet). Det är samtidigt det högsta valdeltagandet hittills i EU-valssammanhang i Värnamo och det var det tredje valet i rad med ökande valdeltagande i kommunen.

Värnamo hade ungefär lika högt valdeltagande som i landet som helhet 2019. Historiskt sett har kommunen legat på samma nivå eller högre än riket. Det är först de två senaste valen som valdeltagandet nått över 50 procent , såväl i Värnamo som i Sverige som helhet,

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen är alltså betydligt lägre än i valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Samtidigt har gapet mellan de olika valen långsamt minskat de senaste åren. 2019 var valdeltagandet i EU-parlamentsvalet i Värnamo ungefär 32 procentenheter lägre än i riksdagsvalet 2018. Skillnaden mellan riksdagsval och parlamentsval har minskat för varje val sedan 1999.

Stora skillnader mellan olika valdistrikt i Värnamo

Det skiljer 26 procentenheter mellan det valdistrikt som hade högst respektive lägst valdeltagande i Värnamo 2019. I Kärda röstade 392 av 582 röstberättigade, motsvarande 67,4 procent. Det är högre än i de flesta valdistrikt i landet. Samtidigt gick bara 41,2 procent till valurnorna i Skogsfållen, vilket är lägre än i de flesta valdistrikt i landet.

Yngre kvinnor röstar i högre utsträckning

Även om valdeltagandet är relativt lågt i valet till EU-parlamentet följer det mönstret som känns igen från de nationella valen: 2019 var det i högre utsträckning personer med högre inkomster och högre utbildning som röstade. Inrikes födda röstade i högre utsträckning än utrikes födda, äldre i högre utsträckning än yngre.

Skillnaden mellan män och kvinnor var liten. I Värnamo var valdeltagande lika högt bland kvinnor som män, 56 procent. I Sverige som helhet var det kvinnornas valdeltagande något högre än männens. Könskillnaderna ser dock olika ut i olika åldersgrupper: bland yngre är det en större andel kvinnor som röstar, medan det i gruppen över 65 år är större andel män.

Europaparlamentsvalet 2019: Valdeltagande per valdistrikt i Värnamo

Valdistrikt Valdeltagande Antal röstande Antal röstberättigade
Kärda 67,4 procent 392 582
Fryele 64,4 procent 542 842
Nöbbele 64,3 procent 508 790
Hånger 63 procent 654 1 039
Horda 62,3 procent 533 856
Nylund 62,1 procent 681 1 097
Bredaryds landsbygd 61,8 procent 468 757
Gröndal 59,1 procent 744 1 260
Västhorja 58,7 procent 829 1 413
Bor 58 procent 811 1 398
Bredaryds tätort 57,3 procent 611 1 067
Lillegård 53,1 procent 552 1 040
Apladalen 52,5 procent 638 1 216
Forsheda 51,7 procent 716 1 386
Rydaholm 51,2 procent 719 1 404
Hornaryd 50,8 procent 616 1 212
Norregård 49,7 procent 549 1 105
Vråen 48,1 procent 577 1 200
Rörstorp 47,8 procent 571 1 195
Pilagården 46 procent 615 1 336
Trälleborg 44,5 procent 580 1 304
Mossle 43,1 procent 428 994
Skogsfållen 41,2 procent 489 1 187
Taggar

Dela


1 reaktion på Valdeltagande ökar – här finns flest soffliggare i Värnamo

Väljarna har svårt att se partiernas budskap och ser nog mest att partierna hackar på varandra. Har inte partierna lärt sig något?
Väljarna gillar inte hackandet. Man vill se samarbete i de frågor väljarna anser vara viktigast.

Kommentarsfunktionen är stängd