Nyheter

Välbesökt årsmöte i Kärda

Nyheter Från multiarena till trafiksäkerhet. Många frågor avhandlades under Kärdabygdens intresseförenings välbesökta årsmöte.

  [1/2]

  [2/2]

Kärdabygdens intresseförening avhöll i torsdags kväll ett välbesökt årsmöte. Ett 50-tal besökare slöt upp för att höra om föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret.

Thomas Ericsson inledde mötet med att visa en film om bygget av multiarenan i Kärda. Ett fantastiskt projekt som skapats genom en mängd frivilliga insatser. Därefter avhölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Det redogjordes för arbetet som lett fram till att vi nu kommer att trygga barnens cykelväg till Nästabadet såväl som en ny naturlekplats vid Kärda skola, genomförandet av tipspromenader, påbörjat arbete med att få Trafikverket att sätta upp fartkameror vid Kärdakrysset bland mycket annat. 

Ytterligare frågor och idéer om hur vår bygd skall utvecklas väcktes under kvällen. 

Källa: Pressmeddelande från Kärdabygdens intresseförening

Taggar