Nyheter

Välbesökt årsmöte hos Liberalerna

Nyheter Medlemmarna i Liberalerna i Värnamo kommun har haft årsmöte, som var välbesökt. Diskussionerna präglades i en god framåtanda. Förhandlingarna leddes på ett utmärkt sätt av föreningens ordförande Birgitta Petersson

Privatfoto

Under 2022 och Inför valet har ett gediget arbete genomförts där föreningens medlemmar i olika sammanhang ställt upp och arbetat för liberal politik inom Värnamo kommun.  Sammantaget noteras att liberala idéer och värderingar i allt större utsträckning vinner gehör bland medborgarna.

En liberal tanke och idé att Värnamo kommun ska bli 40 000 eller fler innevånare presenterades, ett manifest som följer helt liberalernas programförklaring inför valet 2022. 

Stadsdel NORR, ska bli Värnamos nya gestaltning, där yngre och äldre i samklang kan mötas i nya bosättningar och rekreationer. Liberala värden ska i detta sammanhang få ett tydligt genomslag av hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. 

En mycket intressant övergripande Information lämnades över den fotbolls ARENA som planeras och som står inför byggnation. Om ARENAN blir i linje med vad som presenterades kommer Värnamo kommun att få ytterligare ett ståtligt landmärke. 

Till ny styrelse valdes följande. Birgitta Petersson, ordförande, Fredrik Lingeskog, vice ordförande

Till övriga styrelseledamöter valdes. Marita Aronsson, Ingemar Lindman, Peter Regnell, Marie Skogefors, Karl-Magnus Svensson. Till ersättare för styrelseledamöter valdes;  Eva Bengtsson, Peter Wahlin. 

Tidigare ledamoten Runar Eldebo har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Han avtackades av Birgitta Petersson, för ett utomordentligt engagerat arbete för vår liberala politik. Som en tacksamhetssymbol överlämnades ett fång blommar.

Vår regionledamot Fredrik Sveningson, Gislaved, informerade engagerat om regionens arbete. Här framkom de goda resultat som regionen har presterat under pandemin men även vilka utmaningar som regionen står inför vad gäller sjukvård och bemanning. Det konstaterades att kostnaden för linjeläkare och sjuksköterskor skjuter i höjden på ett oroande sätt.

Fredrik Sveningson konstaterade även att majoritetens förslag för omläggning och besparingar inom kommunikationen inte kommer leda till bättre möjligheter för bl.a. de som bor utanför tätorterna. 

Birgitta Petersson avslutade årsmötet med att tacka för ett engagerat deltagande.

Text Rolf Zimmergren

Fotnot: Har din förening haft årsmöte? Skicka in text och bild till redaktionen@vmo.nu

                                           

 

Taggar

Dela