Nyheter

Valåret är här

Nyheter I september ska vi gå till val i Sverige. Det ska väljas till riksdag, region och kommun. Vilka frågor kommer att dominera och hur slutar det hela? Jag tillåter mig att spekulera lite kring hur det kommer att låta i debatten. Jag har också spekulerat i valresultatet på riksnivå. Resultatet finns i ett förseglat kuvert som öppnas på måndagen efter valet.

Arkivbild

Vad som kommer att dominera är frågor som är mycket intressanta men näst intill omöjliga att svara på. Den politiska debatten har ofta fokus utifrån någon aktuell händelse och alltmer sällan hör vi de ideologiska inläggen som syftar till att peka ut en långsiktig utveckling. I mina ögon är det inte till demokratins fördel att den långsiktiga samhällsutvecklingen inte får större utrymme i den politiska debatten.

Det svänger snabbt i den aktuella debatten, för närvarande är det energipolitiken som ligger högst på listan. I takt med de skenande elpriserna hörs allt högre röster om att återigen satsa på kärnkraften. Kärnkraften har fått högre stöd i opinionen när elpriserna stiger. Det finns flera partier som vill satsa på denna energikälla samtidigt som marknaden inte verkar övertygad. De pekar på höga kostnader och att det tar många år innan ett nytt kärnkraftverk kan leverera el. Svaret på kärnkraftsfrågan är svår att förutse, kommande månader och valresultatet ger svaret.

Övriga frågor som ligger högt är lag och ordning.

Klimatfrågan har svårt att få fäste hos den breda väljarkåren och frågan om invandring är inte lika het när allt fler enas om en hårdare linje.

Finns det något som kommer att blomma upp, ett oväntat inslag i valdebatten motsvarande säldöden 1988 som skickade Miljöpartiet till riksdagen. Göran Perssons utspel om maxtaxa på dagis, utan att Socialdemokraterna visste det hela, eller Folkpartiets krav på språktest 2002 som gav partiet rekordsiffror i valet.

När det gäller val till regionen kommer det naturligtvis att handla om vården, särskilt ett perspektiv efter pandemins påfrestningar. Ur ett kommunalt perspektiv är det de nära frågorna som med all säkerhet dominerar. Det kan vara byggnationer, skola, äldreomsorg eller den dagsaktuella frågan om vindkraft och det kommunala vetot.

För egen del ser jag fram emot valåret och kommande debatter med tillförsikt. Jag kommer alltså att förutspå valresultatet på riksnivå i ett förseglat kuvert som förvaras på redaktionen fram till att valet är avklarat. Då får vi se hur jag har lyckats eller misslyckats i mina antaganden.

Taggar

Dela