Nyheter

Vaccinering: Informationsbrev skickas till alla över 64 år

Nyheter Under förutsättning att det finns förväntad tillgång på vaccin mot covid -19 planerar Region Jönköpings län att kunna börja vaccinera personer i fas 2 i början av mars.

 Innan det är dags kommer alla personer som är 65 år eller äldre att få ett brev på posten med information om hur de ska gå tillväga när det blir deras tur att vaccineras.

– Det kommer att framgå tydligt i brevet vart du ska vända dig och hur du ska boka tid för vaccination, säger Jonas Almgren, vaccinationssamordnare.

I fas 2 ska personer som är 65 år eller äldre vaccineras. De äldsta vaccineras först. Brevet kommer att skickas ut efterhand som de olika åldersgrupperna vaccineras – det är alltså de äldsta som får information först och sedan skickas breven i fallande åldersordning.

Personerna i åldersgruppen 65+ får välja vilken vårdcentral de vill vaccinera sig på. I brevet kommer det att framgå hur den  vårdcentral mottagaren är listad på planerar att genomföra vaccinationen.

Under fas 2 vaccineraa också:

  • Personer som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det. Dessa personer med kommer att kallas till vaccination.
  • Vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De kommer att få ett brev av sin kommun när det är dags.
  • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare. De får information av sin arbetsgivare.

Vaccinering av dessa personer sker på boenden och vårdcentral.

Vi ber våra invånare att inte kontakta vården eller ringa 1177 på telefon för frågor om bokning av vaccination.

Taggar

1 reaktion på Vaccinering: Informationsbrev skickas till alla över 64 år

Kommentarsfunktionen är stängd